Negen Spijkenissers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Maandag werden tijdens de lintjesregen op 26 april in Nederland 2828 lintjes uitgedeeld. Tien daarvan werden uitgedeeld in de gemeente Nissewaard. Burgemeester Foort van Oosten is met een bakfiets langs de deuren gegaan om de lintjes te overhandigen en de gedecoreerden toe te spreken. Negen bijzondere mensen, allen wonend in Spijkenisse, werden benoemend tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Margaretha Elisabeth Maria Veldhuijsen
Vanaf 1967 is zij algemeen vrijwilliger bij de Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen. Zij is hier vanaf haar 14e levensjaar actief, toen nog bekend onder de naam RK Felicitasparochie aan de Lisstraat in Spijkenisse-Noord. Zij is begon als leidster bij de crèche tijdens de zondagsvieringen. Later is zij ook de kindernevenvieringen gaan organiseren en begeleiden. Bij het Jongerenkoor en het Felicitaskoor is zij ook erg actief. Zij zit in diverse werkgroepen, helpt bij het in elkaar zetten van vieringen, maakt liturgieboekjes, regelt feestjes en is ook voor menigeen een luisterend oor. Bij de jaarlijkse Fancy Fair is zij een van de steunende factoren achter de organisatie. Naast de intensieve werkzaamheden, verricht zij ook een aantal kleinere werkzaamheden zoals het koffieschenken bij activiteiten, het bezorgen van parochieblaadjes en diverse eenmalige activiteiten is is zij altijd genegen om te organiseren of hand- en spandiensten te verrichten.

Zij is van 1 augustus 2000 tot en met 31 juli 2020 schoolassistent en conciërge geweest bij de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs. Zij wordt gezien als een harde werker die 20 jaar lang de steun en toeverlaat is geweest voor kinderen, ouders en collega’s. Met haar maatschappelijke betrokkenheid helpt zij ouders verder en steunt zij hen in het omgaan met de problemen waarmee zij worstelen. Zij was niet zomaar een schoolassistent, maar ook de maatschappelijk werker, moeder en of oma voor velen. Voor iedereen een vriendelijk woord en vooral een luisterend oor. Dit was een echter wel een verdienste in een betaalde baan.

Van 2005 tot 2020 is zij actief als vrijwilliger en AC Teamlid van de activiteiten commissie van Katholieke Basisschool de Wegwijzer. Met 18 leden organiseert zij alle festiviteiten op school en er omheen. Bijvoorbeeld Kerst en Pasen. Vanaf 2012 is zij actief als vrijwilliger bij Halloween Team Waterland. Zij zet zich hierbij in om samen met 30 leden voor ongeveer 1500 deelnemers een Halloween te organiseren.

De heer Jan Willem Zevenbergen
Als vrijwilliger terreinbeheerder en bestuurslid geweest bij volkstuinvereniging De Esch. Nadat deze volkstuin moest ruimen voor woningbouw zijn zijn activiteiten voortgezet op de volkstuin in Groenewoud. Nadat hij daar gestopt is in 2016 heeft hij zijn uw tuin aangehouden en verbouwt hij hier nog steeds groente. Daar maakt hij met deze groente maaltijden voor collega vrijwilligers van het BuurTerras, waar hij vanaf 2013 vrijwilliger is. Dit is een ontmoetingsplaats voor wijkbewoners en ligt in de Elementenwijk in Spijkenisse. De voormalige brasserie wordt nu gerund door vrijwilligers. Dit is in een business case verwerkt en gedragen en gestuurd door SWO. Zij steunen het concept samen met Humanitas, Woonbron, Maasdelta en de gemeente. Voor en door bewoners uit de wijk gedragen en georganiseerd.

De activiteiten die hier plaats vinden zijn er sinds de opening van het Terras aan de Maas in 2013. Als bewoner van de woontoren van Het Terras aan de Maas uitgegroeid tot een vrijwilliger die vele kwaliteiten heeft en onder de noemer “bijzondere-top” vrijwilliger valt. Bij allerlei georganiseerde activiteiten is hij de motor, zowel voor als achter de schermen en is hij de vrijwilliger die alle randvoorwaarden verzint, begeleidt en uitvoert.

Op hem kan men altijd rekenen. Hij is trouw, voelt verantwoordelijk en denkt mee met de organisatie. Altijd bereikbaar en bereidt om mee te helpen. Hij overlegt alles met de coördinator en kijkt naar verbeterpunten waardoor buurtbewoners zorgeloos kunnen deelnemen aan de activiteiten. ook in de corona-tijd veel geholpen met activiteiten om kwetsbare ouderen te helpen. Daarnaast pakt hij ook technische zaken aan zoals kleine reparaties en het vervangen van lampen.

Mevrouw Hendrika Jacobje de Jong-Krouwel
Vanaf 1997 is zij een bevlogen vrijwilligster bij Stichting Welzijn Ouderen. De Jong neemt onder andere deel aan de werkgroep uitstapjes. Deze werkgroep bedenkt leuke uitstapjes voor senioren die anders niet alleen meer op pad gaan of kunnen. Naast het bedenken en organiseren van de uitstapjes gaat zij ook mee als begeleidster. Daarnaast gaat zij af en toe met een aantal dames mee om kleding te kopen.
In 2008 begonnen zij bij het Gilde als taalmaatje Nederlandse taal, en ook actief binnen de Protestantse wijkgemeente de Brug Spijkenisse.

Bij aanvang van een dienst heet zij iedereen hartelijk welkom en schenkt zij koffie in, neemt deel aan het pastoraal team van de Brug Spijkenisse en houdt zich bezig met schoonmaakwerkzaamheden in de kerk. Ook is zij 7 jaar ouderling geweest. Tijdens de Open Dorpskerk opent zij samen met andere vrijwilligers de Dorpskerk voor publiek. Bezoekers zijn dan van harte welkom voor een blik in het monumentale gebouw of een goed gesprek. Altijd op een zeer positieve manier aanwezig. Uitermate goed in het gastvrij ontvangen van belangstellenden en luistert naar hun vragen en behoeftes. Kinderen krijgen steevast iets lekkers aangeboden en volwassenen kunnen altijd rekenen op een kopje koffie met een mooi gesprek of een inspirerend verhaal.

Daarnaast is zij als vrijwilligster betrokken bij de pioniersplek Kliederkerk Spijkenisse. Kliederkerk Spijkenisse is een laagdrempelige manier van kerk zijn waar iedereen welkom is. In de praktijk komen er veel gezinnen met jonge kinderen op bezoek. Ook is zij aanwezig om mensen te begroeten en op te vangen. Daarnaast uitermate bedreven in allerlei vaardigheden die bijdragen aan het slagen van de diverse doe- en knutselactiviteiten. Niet alleen met een naald en draad is zij handig, ook in knippen, plakken, verven, enzovoorts. Kinderen kunnen altijd bij haar terecht voor hulp bij hun activiteiten. De winst voor hen zit dan ook in de prachtige verhalen die zij erbij kan vertellen.

Vanaf 2015 is zij ook vrijwilligster binnen Argos Zorggroep Spijkenisse, locatie De Es. Binnen deze instelling wonen 96 geriatrische cliënten die zeer hulpbehoevend zijn. Daarin is zij actief met het organiseren van de kerkdienst in samenwerking met de geestelijk verzorgende. Ook helpt zij de collega’s met muziek en dans activiteiten, de organisatie van de bingo, en de sinterklaas-en kerstvieringen.

Naast al deze activiteiten is zij in het verleden als vrijwilligster in Spijkenisse actief geweest, 7 jaar als ouderling, 6 jaar voorzitter van het NVVH vrouwennetwerk, 5 jaar als voorzitter van de zangvereniging, 4 jaar als voorleesoma op de basisschool, 9 jaar voor Stichting Leergeld, 5 jaar mantelzorgster voor een buurvrouw en 10 jaar toneelregisseur bij De Kreekspelers.

Mevrouw Anna Maria Janse
Mevrouw Janse is sinds 2000 vrijwilligster en gezinsbegeleidster bij Humanitas Home-Start. Home-Start biedt vrijwillige ondersteuning, praktische hulp en vriendschap voor ouders met kinderen in de leeftijd tot 15 jaar. Ieder gezin kan weleens een periode doormaken waarin het even niet zo goed gaat. Dit kan komen door ziekte, moeilijkheden met kinderen, weinig contacten met vrienden of familie, problemen op het werk, gebrek aan geld of spanning in de relatie. Soms kan het dan een opluchting zijn als er iemand tijd heeft om te luisteren of een handje te helpen bij het goed regelen van praktische zaken. Een vrijwilliger bij Home-Start kan dus een steuntje in de rug bieden.

Janse gaat wekelijks naar deze gezinnen toe. De gezinnen die zij ondersteund zijn heel verschillend. Ook komt zij bij een aantal “vluchtelingen” gezinnen. Deze mensen spreken vaak niet of nauwelijks de Nederlandse taal. Zij helpt dan middels handen en voeten om de gezinnen wegwijs te maken, geduldig en respectvol. Zij zorgt ervoor dat alle papieren omtrent de uitkering in orde zijn. Daarnaast helpt zij de gezinnen met het aanmelden van de kinderen bij het consultatiebureau. Ook probeert zij alles goed uit te leggen en helpt de gezinnen zelfredzaam te worden.
Mevrouw Janse straalt rust en vertrouwen uit. Met droge humor en het relativeringsvermogen en het hart op de juiste plek, gaan mensen graag met haar om.

De heer Jan Lambertus Roest
In de periode 1965 – 1990 is meneer Roest voor de Protestantse gemeente Spijkenisse, wijkgemeente De Brug, als vrijwilliger actief geweest als leraar zondagsschool en tevens als jeugdouderling. Op de zondagsschool gaf hij aan circa 20 kinderen bijbelonderwijs. En als ouderling coördineerde hij de contacten met de jeugdleiders, de vergaderingen en de bijeenkomsten.

Vanaf 1998 zet hij zich in voor de Protestantse gemeente Spijkenisse en alle wijkgemeenten. De Protestantse gemeente Spijkenisse heeft 4 wijkgemeenten met 5 kerkgebouwen: de Dorpskerk, de Michaëlkerk, de Dorsvloer, de Kern en de Ontmoetingskerk waarin op zondag de erediensten worden gehouden en doordeweeks haar nevenactiviteiten. Ook behoren de woonhuizen van de predikanten tot deze 4 wijkgemeenten. Van 1998 tot 2002 was hij voorzitter van de wijkraad van Kerkmeesters de Brug, van 1996 lid en adviseur van de wijkraad van Kerkmeesters de Brug, en vanaf 2012 is hij lid van het college van Kerkrentmeesters van alle Protestantse kerken in Spijkenisse.

In deze vergaderingen worden beleidsbeslissingen genomen met betrekking tot het beheer, het onderhoud van de gebouwen en de financiën. Het hoeft geen betoog dat het beheer en onderhoud van deze gebouwen een opgave is. Temeer omdat de fondsen hiervoor voornamelijk uit vrijwillige bijdragen van de leden van de wijkgemeenten en subsidies tot stand moeten komen. Het college van Kerkrentmeesters is hiervoor verantwoordelijk. De kerkmeester die vooral betrokken is bij de voorbereiding en de uitvoering van dit onderhoud, is meneer Roest. Hij voert deze taak inmiddels al ruim 20 jaar met zorg en kennis uit. Gesteld kan worden dat door de inzet van de heer Roest de kerkgebouwen en pastorieën van de Protestantse gemeente Spijkenisse in goede staat van onderhoud verkeren.

De heer Adriaan Fase
De heer Fase is vanaf 1998 als vrijwilliger actief bij Voetbal Vereniging Spijkenisse. Hij zet zich in voor de onderhoudswerkzaamheden aan de kantine, verkleedruimtes en werkzaamheden op en rondom de voetbalvelden. Coördineert de werkploeg van zo’n 20 personen die onder andere de belijning van de velden uitzetten, het krijten van de velden, het dichten van gaten in de velden en het maaien en onderhouden van de graskanten langs de velden. Ook het onderhouden van het drinkwaternet en de douchegelegenheden vallen daaronder alsook het demonteren en monteren van reclameborden langs de velden. Zo kan eenieder die dit wil ten alle tijden genieten van de voetbalsport. Ook zet hij zich in voor het bewaken van het sportcomplex. Dat betekent dat bij het afgaan van een alarm (ook ’s nachts) hij gaat kijken of er geen onrechtmatige zaken op het sportveld gebeuren.

Tevens is hij contactpersoon tussen de gemeente Nissewaard en de voetbalvereniging omtrent de beveiliging en het onderhoud van de accommodatie. En op zaterdag bij de thuiswedstrijden (om de veertien dagen) staat hij bij de ingang van het eerste veld om de toegangskaartjes te controleren.

Ook is hij vanaf 2009 actief bij de Stichting Zuid-Hollandse Eilanden Tour. Deze stichting is in 2009 opgericht en organiseert jaarlijks op een zaterdag in de maand mei een wielerdag in Spijkenisse. Deze wielerklassieker met start en finish in het centrum van Spijkenisse voert over de eilanden Voorne en Putten, IJsselmonde, Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee. Daarnaast is er ook een toertocht voor recreatierenners die over hetzelfde parkoers voert, afwachtingswedstrijden voor de jeugd en soms wedstrijden voor ID renners en rensters. Dit zijn fietsers met een verstandelijke beperking. Om een dergelijk evenement mogelijk te maken dient er een veilig parkoers te worden gebouwd onder meer bestaande uit dranghekken. Verder worden er tenten geplaatst voor de ontvangst van gasten en voor de EHBO.

De heer Fase is vanaf de oprichting betrokken bij de organisatie van deze wielerdag. Hij assisteert bij de opbouw en afbraak van het parkoers. De voorbereidende werkzaamheden beginnen doorgaans al op vrijdagmiddag en worden de volgende dag vanaf 06.00 uur voortgezet. Na afloop van de wedstrijden dient alles weer afgebroken te worden en de straten weer schoon te worden achtergelaten. Deze werkzaamheden duren doorgaans tot 20.00 uur ’s avonds zodat alle vrijwilligers klokje rond in de weer zijn. Naast deze werkzaamheden volgt hij elk jaar de opleiding tot evenementen-verkeersregelaar. Met deze opleiding is hij op de wedstrijddag zelf als verkeersregelaar, om de renners en rensters een veilig parkoers te garanderen en het publiek en de bezoekers van het winkelcentrum zo nodig veilig te kunnen laten oversteken.

Mevrouw Augustina Theodora Hoffmann-Antonio
Mevrouw Hoffmann is van 1965 tot 1967 begeleidster bij de jeugdactiviteiten van Jeugdland in Rotterdam. Van 1974 tot 1980 lid van de ouderraad van school De meteoriet. Samen met andere ouders verzorgde zij onder andere schoolreisjes en leesondersteuning. Van 1998 tot 2002 was zij redactielid en medewerkster bij radio Tokeh. In 1998 is radio Tokeh gestart als onderdeel van de Lokale Omroepstichting Spijkenisse. Het doel was het maken van een programma met Indische muziek en informatie gerelateerd aan Indonesië. Na het verdwijnen van de Lokale Omroepstichting Spijkenisse in 2004 is het programma overgegaan naar RTV Ridderkerk. Zij was ook lid van de redactie, nam interviews af en was verantwoordelijk voor het uitzoeken van geschikte onderwerpen.

Vanaf 1998 is zij bestuurslid bij stichting Kota Paku met als taakgebied PR. Stichting Kota Paku werd in 1998 opgericht met als doel het organiseren van ontmoetingsactiviteiten voor mensen met een Indische achtergrond en iedereen die affiniteit heeft met de Indische cultuur. Daarnaast geeft de stichting ook voorlichting en ondersteuning bij maatschappelijke vraagstukken. Als bestuurslid is zij verantwoordelijk voor de communicatie naar de pers en sponsoren en het verzorgen van posters en nieuwsbrieven voor bezoekers. Daarnaast is zij actief bij het voorbereiden en uitvoeren van de bijeenkomsten.

Vanaf 2004 is zij ondersteunend lid bij Federatie Spijkenisse Samen. De Federatie Spijkenisse Samen is opgericht in 2004 en is een stichting waarvan 12 verschillende migrantenorganisaties lid zijn. De achterban van de verschillende organisaties komen vanuit de hele wereld. Het doel van de Federatie Spijkenisse Samen is onder andere het behartigen van de belangen van de mensen, om gesprekspartner voor de gemeente te zijn en het organiseren van activiteiten die zorgen voor verbinding. De Federatie Spijkenisse Samen heeft een bestuur en diverse werkgroepen. Zij heeft vanaf het begin regelmatig de vergaderingen bijgewoond en namens de stichting Kota Paku meegedacht bij de besluitvorming over vele onderwerpen. Ook heeft zij een actieve rol bij het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten zoals de Multi Culturele dag en het integratiediner.

Mevrouw Judith Schell-Pronk
Mevrouw Schell is sinds 2000 vrijwilligster als gezinsbegeleidster bij Humanitas Home-Start. Home-Start biedt vrijwillige ondersteuning, praktische hulp en vriendschap voor ouders met kinderen in de leeftijd tot 15 jaar. Ieder gezin kan weleens een periode doormaken waarin het even niet zo goed gaat. Dit kan komen door ziekte, moeilijkheden met de kinderen, weinig contacten met vrienden of familie, problemen op het werk, of gebrek aan geld of spanning in de relatie. Soms kan het dan een opluchting zijn als er iemand tijd heeft om te luisteren of een handje te helpen bij het goed regelen van praktische zaken. Een vrijwilliger bij Home-Start kan dus een steuntje in de rug bieden.

Zij heeft in de afgelopen 20 jaar heel wat gezinnen wekelijks ondersteund bij de opvoeding van hun kinderen. Het maakt niet uit wat voor problemen er zijn. Zij kan goed luisteren, relativeren, stimuleren en aan het zelfvertrouwen van het gezin werken. Zij voelt goed de behoefte van de ouders aan en kan net dat duwtje in de rug geven, zodat ouders de stappen kunnen ondernemen en meer vat op hun leven krijgen.

De gezinnen hebben veel vertrouwen in haar en delen hun zorgen en kwetsbare kanten met haar. Het is mooi om te zien dat door de inzet van mevrouw Schell de ouders hun leven weer op het goede pad krijgen. Door alle steun die zij weet te bieden is het voor veel gezinnen mogelijk om na een aantal jaar zelfstandig verder te gaan.

Mevrouw Anna Jantina Augustina Uijtendaal-Döll
Van 1962 tot 1982 was mevrouw Uijtendaal vrijwilligster in de functie van secretarieel medewerker. Gedurende deze periode was zij actief binnen het bestuur van de afdeling Spijkenisse als Secretaris. Zij heeft gezorgd voor een vertegenwoordiging richting de landelijke Vrouwenbond. In een later stadium heeft zij actief geparticipeerd bij de opname van de vrouwenbond als afdeling van de FNV. Zij heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de emancipatie van vrouwen in Spijkenisse en daarbuiten.

Van 1981 tot 2018 heeft zij zich als vrijwilliger ingezet voor Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse (SWO). Zij is begonnen als bijrijder bij de SWO met het bezorgen van warme maaltijden. Omdat er gebrek was aan chauffeurs heeft zij hiervoor op 50-jarige leeftijd nog haar rijbewijs gehaald. Hiernaast heeft zij in deze periode ook meegeholpen met de organisatie van het volksdansen binnen de SWO. Ook de coördinatie en daardoor goed verlopen van het Aangepast Vervoer regelde zij. Zij heeft tien jaar lang de vakantieweken voor ouderen georganiseerd.

Om al dit vrijwilligerswerk zo goed mogelijk te doen heeft zij allerlei cursussen gevolgd. Bijvoorbeeld de cursus omgaan met ouderen en de cursus signalerend huisbezoek. Zij heeft veel eenzame ouderen bezocht en daar als het nodig was de helpende hand geboden. De functie ‘Ziekenhuismaatje’ vervulde zij met verve. Meegaan met ouderen naar het ziekenhuis. Een belangrijke taak en een meeluisterend oor dat soms erg nodig kan zijn.

Het mooiste project was volgens haarzelf ‘Aardappelen met Sambal’. In deze vertelgroep in de jaren 90 kwamen mensen uit verschillende achtergronden en culturen bij elkaar om te praten over gebruiken en gewoontes op het vlak van opvoeding, eten, familie enzovoorts. Over dit project is zelfs een boek gemaakt en Socutera TV heeft er ook een programma van gemaakt.

In 2018 heeft zij noodgedwongen, na een val, na ruim 36 jaar afscheid moeten nemen van het werk in verband met haar gezondheid. Zij is nog wel actief deelneemster aan diverse activiteiten voor het onderhouden van sociale contacten en is altijd blijven werken aan haar fitheid. Zij heeft zich ruim 36 jaar belangeloos heeft ingezet voor de inwoners van Nissewaard.