Beleid

Spieke maakt voor publicatie een aantal keuzes met betrekking tot de nieuwswaarde en ethische normen en waarden. Wij hebben een aantal uitgangspunten in dit beleid opgenomen.

Incidenten (dodelijke slachtoffers) vertraging in publicatie
Per incident kijkt de redactie naar de nieuwswaarde van het incident. Bij ongevallen of incidenten met dodelijke slachtoffers zal er ten alle tijden het nieuwsbericht met vertraging worden gepubliceerd. Dit geeft de hulpdiensten de tijd om nabestaanden te informeren. Slachtoffers brengen wij niet herkenbaar in beeld. Het kan ook zijn dat de foto niet direct het volledige incident laat zien. Hiervoor kiezen wij als bijvoorbeeld nabestaanden aan de hand van bijvoorbeeld een auto of fiets direct herleidbaar zijn naar het slachtoffer.

Hulpdiensten en omstanders
Zowel hulpdiensten als omstanders worden niet onherkenbaar gemaakt, tenzij daar dringende redenen voor bekend zijn bij Spieke.

Reclame op gevels en voertuigen
Wij maken reclame op voertuigen of gevels niet onherkenbaar.

Medische noodsituatie
Bij een reanimatie worden naast 2 ambulances ook de politie en brandweer gealarmeerd. Hierdoor kan het zo zijn dat een hele straat vol staat met hulpdiensten. Wij publiceren niet als het alleen om een medische noodsituatie gaat.

AVG
Bij publicatie voor journalistieke doeleinden is een groot deel van de AVG regels niet van toepassing.
Meer informatie hierover is terug te vinden via: www.nvj.nl/themas/recht-en-journalistiek/privacy/journalistieke-vrijstelling en https://www.nvj.nl/themas/journalistieke-praktijk/privacy/fotografie