Foto’s en video’s en kunnen aangekocht worden via de redactie van Spieke Media. Spieke Media heeft eveneens een nauwe samenwerking met JBMedia als verkoopkanaal. Foto’s zijn direct af te nemen via JBMedia indien JBMedia bij een beeld vermeld staat, of via de redactie van Spieke Media indien Spieke Media bij het beeld staat. Dat geldt eveneens voor foto’s en video’s buiten de eigen kanalen van Spieke Media. Sommige beelden stelt Spieke Media onder licentie beschikbaar aan andere kanalen, of personen. Deze beelden mogen nooit en te nimmer zonder toestemming gedeeld worden aan andere media.

De redactie kan benaderd worden voor alle beschikbare beelden van een gebeurtenis.

Aankoop van beelden

De beelden kunnen onder licentie beschikbaar gesteld worden voor gebruik op websites, in televisie-uitzendingen, in kranten en in reclame-uitingen. De tarieven voor het gebruik van het beeldmateriaal zijn:
Foto:     325 euro
Video: 1225 euro
Bij het gebruik van een foto dient tevens de redactie op de hoogte gesteld te worden van het gebruik van de foto. Bovenstaande tarieven gelden, tenzij vooraf anders overeengekomen.