Lintjesregen: Bewoners met belangeloze inzet onderscheiden door burgemeesters

Vandaag hebben burgemeesters in heel Nederland lintjes uitgedeeld, traditioneel op de dag voor Koningsdag. Vandaag kregen bijzondere bewoners van Nederland een waardering voor hun inzet.

Door: Terence Hersbach

Nissewaard

Bewoners uit de gemeente Nissewaard werden door burgemeester Foort van Oosten gedecoreerd.

De heer P.J. Houtman – Ridder in de orde van Oranje Nassau

De heer Houtman heeft als oud-profvoetballer een mooie carrière opgebouwd: Van 1977 tot 1987 was hij profvoetballer bij FC Groningen en van 1978 tot 1989 bij Feyenoord. Tussen 1983 tot 1985 kwam hij acht keer uit voor het Nederlands Elftal, waarvoor hij zeven keer scoorde. Daarnaast is hij van 1998 tot heden de stadionspeaker bij Feyenoord. In 2016 werd hij (na uitgebreid onderzoek van de KNVB) uitgeroepen tot de beste Stadion Speaker van Nederland.

Vanaf 1977 is hij actief als vrijwilliger en ambassadeur voor Feyenoord. Hierbij zet hij zich in voor vele uiteenlopende activiteiten voor goede doelen zoals openingen, clinics, veilingen, dagvoorzitterschap, benefietwedstrijden, zieke personen bezoeken, inzet voor het gehandicapte kind, deelname aan geld inzamelacties, veiling van shirts/schoenen en prijzen, interviews en belacties.

Hij heeft de sport in het algemeen, en het voetbal in het bijzonder, altijd positief gepromoot. Dit doet hij onder andere via de media-aandacht die hij altijd heeft gehad en nog steeds krijgt. En hij deed dat ook via de gemeenteraad in Spijkenisse/Nissewaard, maar ook met de vele activiteiten voor de jeugd waarin hij het belang van sport en beweging positief en proactief onder de aandacht brengt met onder andere trainingen en clinics.

Van 2010 tot 2014 was hij gemeenteraadslid voor de politieke partij ONS, een lokale politieke partij die sport en verenigingsleven hoog in het vaandel heeft staan. Hij heeft in deze tijd veel contact gehad met het sport en verenigingsleven binnen de gemeente. Er zijn afspraken gemaakt over onder andere het subsidiebeleid voor de jeugdleden om het sporten onder de jeugd te stimuleren of voor gezinnen die moeite hadden met het betalen van de contributie.

In 2019 heeft hij de heer Houtman Wijkgroep de Elementen opgericht. Hij zet in voor alle wijkbewoners in het algemeen en voor de kinderen in het bijzonder. Het doel van de wijkgroep is, op een positieve manier de leefbaarheid van de wijk te vergroten door onder andere de contacten tussen bewoners te bevorderen, leuke activiteiten en evenementen te organiseren voor de verschillende doelgroepen en elkaar te helpen waar nodig.

De heer Houtman geeft al vanaf het begin voetbal clinics voor de jeugd. Enerzijds voor puur het plezier, maar anderzijds ook zeker om de kinderen te enthousiasmeren voor sport en beweging. Ook verricht hij alle voorkomende hand en spandiensten bij alle evenementen en activiteiten die de wijkgroep organiseert, zoals een koffie-uurtje of een Koninklijk ontbijt tijdens Koningsdag, een tuintjesmarkt, een straatvuilopruimdag, een sport-en-speldag en een speciale actie voor Oekraïense vluchtelingen.

Ook is hij jaarlijks de wijksinterklaas. Ook tijdens de coronaperiode heeft hij niet stilgezeten, en heeft hij filmpjes opgenomen in zijn hoedanigheid als Sinterklaas om de kinderen toch wat te entertainen.

Los van het voetbal betekent hij heel veel voor de maatschappij. Hij heeft zijn bekendheid altijd ingezet als middel om goede doelen te steunen en te laten groeien, maar ook op individueel vlak heeft hij veel voor mensen betekent die in een moeilijke situatie zaten.

Mevrouw J.M.L.M.A. Hoedt-Heijmans – Lid in de orde van Oranje Nassau

Mw. Hoedt-Heijmans is van 1960 tot 1970 leidster geweest binnen het Jong Nederlands Laurentius Gilde. Als ‘akka’ van een groep organiseerde zij zomerkampen, ouderavonden, huisbezoeken en gezellige bijeenkomsten voor de jongeren van het gilde.

Zij is van 1978 tot 1988 activiteitenbegeleidster binnen de woonzorglocatie Joachim en Anna geweest. Iedere vrijdag was zij aanwezig als activiteitenbegeleidster. En jaarlijks organiseerde zij een muzikale kerstviering.

Vanaf 1978 is mevrouw pastoraal werker binnen de rooms-katholieke Gemeenschap Geervliet. Vanuit de kerk gaat zij in gesprek met ouders van dopelingen. Zij bereidt kinderen voor op hun eerste communie, legt huisbezoeken af bij nieuw ingezetenen en bezoekt allen die extra aandacht kunnen gebruiken. Daarnaast is zij vanaf 1994 voorgegaan in Woord- en Communicatiedienst. Ook oecumenisch is zij actief. Samen met een aantal anderen bereidt zij de oecumenische diensten voor en gaat zij bij toerbeurt in deze vieringen voor in Geervliet, Heenvliet, Zwartewaal en Abbenbroek. Kortom mevrouw Hoedt is een drijvende kracht voor de Rooms Katholieke Gemeenschap Geervliet.

Vanaf 1978 is mevrouw Hoedt ook pastoraal medewerker binnen de rooms-katholieke sint Felicitasparochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen, locatie Felicitaskerk. Zij heeft in deze periode een veelheid aan taken op zich genomen. Eén van haar taken was het voorgaan tijdens een viering, zowel op de zondagsviering, als tijdens vieringen voor een uitvaart. Haar inleving bij de laatst genoemde vieringen werd, en wordt nog steeds, altijd hooglijk gewaardeerd. Verder is zij lid van de Pastoraatgroep, waarin zij een grote inbreng heeft in de omgang met de parochianen. Het nalopen van zieken en ouderen. Maar ook het in de gaten houden van liturgische bijzonderheden is één van de vele dingen die zij in de gaten houdt. Daarnaast bezoekt zij ook al jaren regelmatig de jongeren in de jeugdgevangenis de Hartelborgt om met hen in gesprek te gaan. Maar ook de vieringen van de diverse Katholieke scholen uit het basisonderwijs in Spijkenisse konden op haar een beroep doen, zowel voor vieringen op school als in de kerk. Ook heeft zij diverse cursussen gegeven in de kerkgemeenschap, zoals bijbelcursussen en geloofscursussen.

Mevrouw A. van de Kant-de Ruiter – Lid in de orde van Oranje Nassau

Vanaf 1996 is mevrouw Van de Kant bestuurslid Ledenadministratie van zwemvereniging de Kempvis. Zij houdt zich bezig met het regelen van de maandelijkse contributie en verzorgde voorheen de verzending van de acceptgirokaarten. Gelukkig is dit nu een stuk minder intensief dan voorheen in verband met de digitalisering.

Omdat de ledenadministratie de laatste jaren wat minder intensief is geworden, heeft zij ervoor gekozen om vanaf 2017 naast de ledenadministratie ook als voorzitter actief te zijn bij zwemvereniging de Kempvis. Zij voert deze functie met volle overtuiging uit om er het beste voor de vereniging uit te halen. Zij heeft in deze rol veel contact met alle leden en zorgt namens de club voor de belangen door zorgvuldig af te stemmen met belangrijke stakeholders, zoals de gemeente en de exploitant van het zwembad.

Van 2013 tot 2020 is zij lid en voorzitter geweest bij het Ombudsteam van de Partij van de Arbeid in de gemeente Nissewaard. Hierbij probeerde zij zoveel mogelijk door kennis van wet- en regelgeving en een goed netwerk, mensen door te verwijzen, te adviseren en/of te begeleiden naar de juiste instanties en/of personen met de gewenste expertise. Naast het voorzitterschap heeft zij zich binnen het team beziggehouden met het cliëntenbeheer. Zij besteedde aan deze activiteit ongeveer 12 uur per maand.

Van 2014 tot 2017 is mevrouw Van de Kant gastvrouw geweest bij Theater de Stoep. Met veel enthousiasme, betrokkenheid en positiviteit ontving en informeerde zij de gasten en controleerde zij de kaarten. Enthousiaste mensen zoals zij zijn van groot belang voor de cultuursector.

Redactionele noot: De gemeente gaf aan dat zij penningmeester was, maar zij is bestuurslid Ledenadministratie geweest.

De heer A.J NeefLid in de orde van Oranje Nassau

Sinds de oprichting van voetbalvereniging Simonshaven in 1972 heeft de heer Neef als vrijwilliger gewerkt in diverse functies en hoedanigheden bij voetbalvereniging SV Simonshaven.

Van 1972 tot 1978 als jeugdtrainer van de teams B, C en F.

Van 15 februari 1972 tot 1993 als bestuurslid.

Van 1979 tot 1987 als bestuursfunctionaris.

Van 1988 tot 1992 als voorzitter.

Van 1993 tot 1998 als penningmeester.

Vanaf 2013 houdt hij zich voornamelijk bezig met het onderhouden van de kantine en velden bij voetbalvereniging. Elke donderdag is hij te vinden op het terrein van SV Simonshaven om samen met een aantal andere vrijwilligers onderhoud te plegen aan de velden en de kantine. Hierbij voert hij werkzaamheden uit zoals grasmaaien, slootkanten onderhouden, onkruid wieden, belijning opnieuw zetten, schuren, schilderen, tegelen. Ook heeft hij destijds meegeholpen met de bouw van de nieuwe kantine.

Van 1999 tot 2002 is de heer Neef voorzitter geweest van de Tuinvereniging in Simonshaven.

En van 2004 tot 2020 was hij Sinterklaas of een van de pieten geweest in het dorp Simonshaven. Dit deed hij zowel bij SV Simonshaven, de Oranjevereniging als in de kerk.

Vanaf 2019 is hij als vrijwilliger begonnen bij Stichting de Fluisterboot. Hij is schipper op de fluisterboot in Spijkenisse en in Zuidland.

De heer Neef wordt gezien als een harde werker, iemand die de samenleving in de dorpsgemeente Simonshaven een warm hart toedraagt en zich altijd belangeloos inzet voor de gemeenschap.

Vanwege vakantie vindt de uitreiking later plaats.

De heer Teunis van der Perk – Lid in de orde van Oranje Nassau

De heer Van der Perk is in 1994 begonnen als vrijwilliger bij Stichting Welzijn Ouderen (SWO). Hij zorgt voor het vervoer van ouderen naar de dagbesteding. En dit doet hij tot op de dag van vandaag nog steeds. Naast het werk als chauffeur voor het vervoer van ouderen naar de dagbesteding heeft hij in zijn beginperiode als vrijwilliger warme maaltijden bij cliënten thuis bezorgd. Dit project is rond 2001 gestopt. Vanaf 2018 is hij ook actief als bezorger van koel- en vriesmaaltijden. Bij al deze activiteiten heeft hij een signaalfunctie. De heer Van der Perk meldt bij Stichting Welzijn Ouderen als hij opmerkt dat mensen qua gezondheid achteruit gaan of in de war zijn.

Hij is nu 85 en doet dit alles nog steeds met veel plezier en toewijding.

De heer Leendert Cornelis van der Slot – Lid in de orde van Oranje Nassau

De heer Van der Slot is al vanaf 1957 lid bij voetbalvereniging Spijkenisse. Hij begon als spelend lid, maar werd daarnaast al snel vrijwilliger. Hij verzorgde samen met zijn vrouw de evenementen op de voetbalvereniging en stond altijd klaar als er op het gebied van onderhoud van de gebouwen of het terrein iets gedaan moest worden. Daarnaast werd hij ook teamleider van het 13e elftal. Dit was ooit het oudste elftal van Nederland. Het team heeft hiermee in 1999 het Guinness book of records gehaald.

Nadat hij in 2008 was gepensioneerd, is hij elke dag aanwezig op het sportpark van voetbalvereniging Spijkenisse voor onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden. Tijdens vakanties is hij ook aanwezig voor de nodige opknapbeurten op het complex. Elke zaterdag is hij aanwezig in de kantine. De heer Van der Slot is ook 1x per week in de avonduren aanwezig achter de bar. Hij verzorgt het beheer en de organisatie van de kantine en regelt de inkoop en beheert de financiën. Daarnaast regelt hij ook de bezetting en alle overige zaken die te maken hebben met het beheer van de kantine.

Iedere week regelt hij alles omtrent ‘de bal van de week’, de verkoop van de wedstrijdbal van het 1e elftal aan een sponsor. Met de opbrengst hiervan wordt ieder jaar een goed doel binnen de vereniging gesubsidieerd.

Mevrouw M.J. Wiechmann-Herweijer – Lid in de orde van Oranje Nassau

Van 1998 tot 2002 is mevrouw Wiechmann namens de VVD Spijkenisse, raadslid geweest in de voormalige gemeente Spijkenisse. Zowel in die raadsperiode als in de periode daarna, toen zij geen raadszetel meer bekleedde, vervulde zij de rol van fractiesecretaris. In die rol hield zij zicht op contacten met inwoners, behandelde zij de inkomende post en verzorgde zij de notulen voor de fractie. Haar bevlogenheid en ook haar inzet voor de ‘Spijkenisser’ samenleving is in de afgelopen jaren onverminderd groot geweest. Vrijwilligers zoals zij zijn van grote waarde voor onze stad.

Mevrouw Wiechmann is vanaf 29 oktober 2002 bestuurslid en secretaris van stichting De Nieuwe Brug. Zij vervult deze rol met verve en verzorgt o.a. de communicatie. Maar zij is ook binnen het bestuur verantwoordelijk voor de zwemactiviteit die elke maandagavond plaatsvindt. Mede door haar betrokkenheid kunnen mensen met een verstandelijke beperking hun officiële zwemdiploma behalen. Daarnaast is zij betrokken bij de oprichting van het wedstrijdzwemmen, waar de stichting dit jaar voor het eerst aan meedoet. Zes verenigingen uit Noord- en Zuid-Holland en Utrecht nemen hier aan deel. Zij bezoekt wekelijks diverse activiteiten om de vinger aan de pols te kunnen houden. Ook is zij betrokken bij het reilen en zeilen van de voorgenomen verbouwing van het pand.

Mevrouw Wiechmann is vanaf 2004 ook nog enige tijd bestuurslid bij de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) Spijkenisse geweest. Dit heeft zij gedaan tot de opheffing van de lokale ANBO-organisatie.

Mevrouw Wiechmann is van 2004 tot 2019 lid van de WMO-adviesraad Nissewaard geweest. De adviesraad is in 2019 overgegaan in de adviesraad Sociaal Domein Nissewaard. Vanaf 2019 is zij vice-voorzitter van de adviesraad Sociaal Domein Nissewaard en tot op heden vervult zij deze functie nog steeds. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze adviesraad ingesteld om haar te ondersteunen bij beleidsontwikkeling op het sociaal domein en om inwoners hierin een stem te geven. Mevrouw Wiechmann is sterk betrokken bij de mensen met een beperking en/of chronische ziekte dan wel anderszins minder bedeelden. Zij zet zich al jarenlang op vele wijzen in om de situatie van deze mensen te verbeteren en mogelijkheden te vergroten om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

Rotterdam: Hoogvliet en Rozenburg

40 bewoners uit Rotterdam werden door burgemeester Ahmed Aboutaleb onderscheiden. Er waren één bewoner uit Hoogvliet en twee bewoners uit Rozenburg die gedecoreerd werden.

Mevrouw Y. Hamaker-Koggink – Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Rozenburg)

Mevrouw Hamaker richtte in Rozenburg een lokale afdeling van Nationale Vereniging de Zonnebloem op. Al veertig jaar organiseert ze activiteiten voor mensen met een fysieke beperking.

De heer M.H. Selling – Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Rozenburg)

Meneer Selling is vrijwilliger, koormeester en bariton bij het Rozenburgs Mannenkoor. Daarnaast is hij terreincommissaris van Watersportvereniging Rozenburg.

Mevrouw C.J. Stewart – Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Hoogvliet)

Mevrouw Stewart is voorzitter van het Antilliaans Vrouwen Netwerk en bestuurslid van Stichting Villa Vonk. Ze kookte meer dan 40.000 maaltijden voor mensen in Hoogvliet.

Albrandswaard

Burgemeester Jolanda de Witte reikte de Koninklijke Onderscheidingen uit voor hun belangeloze inzet in de samenleving.

De heer P.H. Hollestein – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meneer Hollestein was van 1983 tot zijn pensioen in 2006 docent bij Stichting Scheepvaart en Transportcollege en hij is ondertussen 42 jaar onafgebroken actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties. Zo is hij sinds 1980 vrijwilliger bij het Kasteel van Rhoon en verzorgt hij nog steeds rondleidingen. Daarnaast was hij in 1988 medeoprichter van de Stichting Roeievenementen Zeevaartschool Rotterdam en tot 2007 medebestuurder van de stichting. Sinds 2005 is hij tevens vrijwilliger en vice-voorzitter van de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Verder houdt hij al vanaf 2015 het archief op orde van de vereniging Volle Kracht. Naast al zijn vrijwilligerswerk is de heer Hollestein langere tijd mantelzorger geweest.

Mevrouw M.S. Schepers-Verboom – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Schepers is al ruim 33 jaar actief als vrijwilligster in de ouderenzorg, voor KWF en voor de gemeente Albrandswaard. Zij startte haar eerste belangeloze werkzaamheden in 1989 als bestuurslid en uitvoerend secretaris voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) en doet dat nog steeds. Daarnaast neemt zij vanaf 2002 deel aan de ANBO Leesgroep en is daarvan coördinator en organisator sinds 2014. Ook is zij sinds 2012 leidster en organisator van leesgroepen in de Hooge-Werf. In datzelfde jaar begon zij als collectante voor het Astma Fonds en het Leger des Heils. Een jaar later, in 2013, werd zij vrijwilligster bij de gemeentebibliotheek van Stchting Wezijn Albrandswaard.