Jan Pieter Baan benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau

Maandagmidag heeft de heer Jan Pieter Baan een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Foort van Oosten ontvangen. Deze onderscheiding maakt geen deel uit van de lintjesregen, omdat de onderscheiding al eerder toegekend werd. De uitreiking vond echter wel vandaag plaats. Burgemeester Foort van Oosten is persoonlijk langs gegaan met de bakfiets en verraste de heer Baan buiten voor de deur van zijn woonhuis.

Vanaf 1993 is hij de organist en de organisator van concerten bij de Onze Lieve Vrouwenkerk in Geervliet. Ten behoeve van de Onze Lieve Vrouwenkerk heeft hij zich sinds jaar en dag belangeloos ingezet. Als organist tijdens kerkdiensten, zowel van de protestantse als de katholieke gemeenschap. Hij gaf met veel geduld orgel-les aan geïnteresseerden. Hij dirigeerde koren en regelde concerten voor de leerlingen van muziekdocenten.

Bij de jaarlijkse rommelmarkt in Geervliet zet hij zich elk jaar in als boekverkoper. Na zijn pensionering als docent oude talen op de Blaise Pascal in Spijkenisse, heeft hij thuis, uiteraard vrijwillig en onbetaald, een cursus Latijn gegeven aan een groep van 12 geïnteresseerde leerlingen. Verreweg de meeste bekendheid verkreeg hij door het organiseren van de Geervlietse muziekmiddagen in de Onze Lieve Vrouwenkerk. Ruim 20 jaar geleden begon hij in de kerk aan een tafel met een televisie en een videorecorder voor een klein publiek met een betoog over een klassieke of moderne componist, waarvan hij stukken liet horen en zien en daarnaast zijn publiek passievol voorzag van achtergrondinformatie. Hij serveerde daarbij koffie en zelfgebakken bladerdeeghapjes geheel gratis en betaalde alles uit eigen zak.

Dit gebeuren is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig cultureel evenement voor de regio en ook daarbuiten. Hij heeft inmiddels 225 van deze evenementen georganiseerd voor een nog steeds groeiend publiek. Zijn muzikale netwerk is na verloop van jaren dermate, dat het hem schijnbaar geen moeite kost om niet de minste solisten, koren, trio’s, kwintetten enzovoort aan te trekken. Vaak begeleidt hij de artiesten zelf op het kerkorgel, koororgel, vleugel of klavecimbel. De drie laatstgenoemde instrumenten zijn mede dankzij zijn bemoeienissen aan de kerk geschonken.

De muziekmiddagen vinden elke 2e zondag van de maand plaats met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus. Deze middagen hebben altijd een thema als bijvoorbeeld een jaargetijde of de middeleeuwen. Zo heeft Nissewaard kennis kunnen maken met muziek van bekende componisten, maar ook met werken van, voor velen, minder bekende meesters als Buxtehude, Byrd en Scarlatti.

In 2010 is het kerkorgel in Geervliet gerestaureerd. De kerkenraad c.q. het college van kerkrentmeesters was toen heel blij met de orgel-technische kennis van hem. De heer Baan heeft toen in samenwerking met een orgelexpert een zeer vakkundig restauratieplan opgesteld waardoor de kerkrentmeesters middels een goed voorbereid bestek een aanbesteding hebben kunnen houden. Ook de uitvoering van de restauratie heeft hij toen mede begeleid.

Vanaf 2012 is hij de organist en plaatsvervangend dirigent van de Felicitaskerk in Spijkenisse. De Rooms Katholieke Gemeenschap Geervliet valt onder de Felicitaskerk, die weer één van de zes locaties is van de Grote Nicolaas Pieck en Gezellen Parochie. Hij speelt als organist al jarenlang tijdens de kerstviering waarna hij dan vervolgens ‘gewoon’ in de volgende protestantse dienst weer verder speelt. Ook tijdens uitvaarten of andere bijzondere vieringen kan er altijd een beroep op hem worden gedaan. Een financiële bijdrage wijst hij dan van de hand en als men toch iets wil geven dan vraagt hij dat voor de kerk van Geervliet.

Vanaf 2013 is hij de organist van het Dameskoor van de Felicitaskerk. Daarnaast ondersteunt en vervangt hij de dirigente indien nodig. Door zijn inzet kon het koor, na het overlijden van de vorige organist, toch blijven bestaan. Voor veel oudere koorzangers is dit koor erg belangrijk omdat dit voor hen een activiteit is waar zij elke veertien dagen erg naar uitkijken. Door zijn werkzaamheden bij dit koor is hij ook verder in de het vrijwilligerswerk van de Felicitaskerk gerold. Zo speelt hij ondertussen ook bij twee andere koren en is hij ook beschikbaar om het orgel te bespelen tijdens vieringen zonder een koor.

Hij deed nog meer:

  • Hij geeft geregeld lezingen over culturele onderwerpen.
  • Hij faciliteert en organiseert exposities in het koor van de kerk van Geervliet.
  • Hij gaf prodeo muzieklessen op een basisschool op zijn vrije dag.
  • Hij heeft een encyclopedische kennis van de muziekgeschiedenis en de drang om die met anderen te delen. Tijdens zijn eerste Geervlietse jaren hield hij in de studeerkamer op de pastorie causerieën over Bachcantates. Dit was het begin van de Geervlietse Muziekmiddagen. Sinds jaar en dag wordt daar ook aandacht aan besteed aan poëzie.
  • In het ruime koor van de kerk worden op zijn initiatief exposities gehouden van kunstschilders en fotografen.
  • Hij verleent zijn medewerking aan de jaarlijks rommelmarkt, de boekenmarkt en de monumentendag
  • Hij organiseert knutselmiddagen in de kerk voor kinderen tijdens vakanties.
  • Tijdens de voorbereiding -in de kerk- van zijn concerten is er altijd een vlag met daarop de tekst ‘de kerk is open’ die hij verzorgt. Iedereen die wil krijgt van hem ook netjes tekst en uitleg met betrekking hoe oud de monumentale kerk is en andere informatie.

Door zijn enthousiasme en kennis lukt het hem om cultuur en muziek in de regio te verbeteren, over te brengen en daardoor krijgen de inwoners van Nissewaard een kans om van dit alles te genieten.

Gezien de bijzondere verdiensten van de heer Baan gedurende een groot aantal jaren en de uitstraling daarvan binnen de gemeente Nissewaard, is hij benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

De onderscheiding wordt, vanwege corona, door zijn vrouw opgespeld – Beeld: Spieke Media


Heb jij iets gezien, meegemaakt of staat er nog iets bijzonders te gebeuren? Tip onze redactie.
Je kan ons een WhatsApp sturen of mailen naar: [email protected]