Albeda Zorgcollege Spijkenisse en Onderwijsgroep EduMare werken samen

Door corona staat het onderwijs van mbo studenten onder druk. Om hier wat aan te doen ondertekenden Albeda Zorgcollege in Spijkenisse en Stichting Onderwijsgroep EduMare op 2 juni jl. een samenwerkingsintentie. Met samenwerking en maatwerk blijkt een hoop mogelijk.

Het idee voor de samenwerking is ontstaan tijdens de coronaperiode, als oplossing voor het wegvallen van de dagelijkse routine als gevolg van de coronacrisis. In plaats van lessen te laten vervallen of studenten niet te laten leren in de praktijk, bundelden Albeda en EduMare juist hun krachten. Ze gingen met elkaar in gesprek over het opzetten van leergemeenschappen in de praktijk.

Leergemeenschappen in de praktijk
In goede samenspraak met studenten van de opleidingen van de opleidingen Dienstverlening (niveau 2), Pedagogisch werk en Maatschappelijke zorg (beide niveau 3 en 4) en ouders, werden studenten uit drie opleidingen samengevoegd tot één klas om met elkaar leergemeenschappen te vormen bij EduMare. Deze klas is gedurende de coronaperiode niet bij Albeda Zorgcollege op locatie aanwezig, maar leert en ontwikkelt zich in de praktijk bij het basisonderwijs. Daarnaast volgen studenten online lessen waar ze theorie en praktijk aan elkaar verbinden.

Maatwerk
Deze onderwijsvorm is maatwerk en biedt een contextrijke leeromgeving die vraagt om een kritische en onderzoekende houding van de student. Een docent van Albeda Zorgcollege is daar fulltime bij aangesloten om onderwijs en begeleiding op de schoollocaties van EduMare te geven aan deze studenten.

Voordelen
Annette Maassen, onderwijsdeskundige van Albeda Zorgcollege Spijkenisse: “Het unieke van deze samenwerking is dat studenten van verschillende opleidingen en niveaus samenwerken in groepjes. Het grote voordeel voor studenten is dat zij leren met en van elkaar in de reële praktijk, op de verschillende schoollocaties van EduMare, waarbij zij ieder op hun eigen vakgebied en niveau “leren en werken”. De intensieve begeleiding van de student maakt het mogelijk om op dagelijks opgedane ervaringen te reflecteren en deze te gebruiken voor de werkzaamheden van de volgende dag. Bovenschools stagebegeleider Conny Maurmanns van EduMare vult aan: “Bovendien komen extra handen in de klas goed van pas én weten we studenten op deze manier enthousiast te maken als toekomstige collega’s voor het betekenisvolle onderwijsvak. Hoe mooi is dat?”

Bericht/beeld: Onderwijsgroep EduMare


Heb jij iets gezien, meegemaakt of staat er nog iets bijzonders te gebeuren? Tip onze redactie.
Je kan ons een WhatsApp sturen of mailen naar: [email protected]