Cleo al jaren voorzitter van stembureaus: “De interactie met mensen is erg leuk”

Cleo Manni is dit jaar voorzitter van het stembureau op het gemeentehuis in Nissewaard. Wat hem zo trekt om voorzitter te zijn van een stembureau? “De interactie met mensen hebben,” zegt hij terwijl hij een stemmer erop wijst zijn handen eerst even schoon te maken voordat diegene mag gaan stemmen. Samen met meer dan 900 anderen zet hij zich in om de verkiezingen binnen de gemeente in goede banen te leiden.

In het dagelijks leven werkt hij als afvalinzamelaar voor Reinis. Hij komt op die manier ook veel in contact met mensen, maar op de vraag vanaf wanneer hij al bezig is met verkiezingen moet hij even nadenken, “maar dat is al zeker 8 of 9 jaar zo.” Hij is op verschillende locaties voorzitter van stembureaus geweest, het meest was hij voorzitter in het stembureau in de wijk De Hoek. Dit jaar wilde hij ook daar aan de slag, maar kon niet alle drie de stemdagen voorzitter zijn op die locatie. “Dus heb ik voor het gemeentehuis gekozen omdat dat daar wel lukte.”

Corona
Door het corona-virus gaat ook de afhandeling anders. “Normaal komen alle voorzitters bij elkaar in het gemeentehuis na afloop, maar nu gaan alle stemmen naar sporthal Olympia voor de telling. Dat is jammer, want je maakte dan toch even een praatje met elkaar.” Intussen loopt hij heen en weer tussen binnen en buiten en draagt een dikke jas. “Hier krijg je wel koude tenen van,” zegt hij lachend als hij weer binnen komt.

Cleo maakt een proces verbaal op – Beeld: Spieke Media

Als voorzitter is hij verantwoordelijk voor de schema’s van stembureauleden, het schoonhouden van de hokjes en de stempotloden, is hij de vraagbaak voor vragen rondom het stemmen, wijst mensen hoe ze kunnen stemmen en het opmaken van een proces verbaal. In dat laatste worden aantallen, klachten en bijzonderheden bijgehouden die van het stembureau. Het stembureau op het gemeentehuis is een van de drukkere stembureau’s. “1357!,” roept hij enthousiast om iets voor 21.00 uur. “Nee wacht, 1358!” als er nog iemand binnen komt lopen, over het aantal stemmers afgelopen donderdag. Zijn enthousiasme maakt het leuk om te zien hoe hij bezig is met het voorzitterschap.

Na 21.00 uur
Ondanks dat de wekker van Cleo al om 6.10 uur ging, is hij nog niet klaar nadat het stembureau gesloten is. Hij wijst tellers, mensen die gekomen zijn om de stemmen te tellen van het stembureau, de weg hoe zij de stemmen van het stembureau kunnen gaan tellen. Bij het stembureau zijn 2 containers met stemmen om te tellen. Ze worden uitgespreid over de grond van de burgerzaal en vervolgens worden ze op tafels gesorteerd op partijen en lijsttrekkers. Ongeldige stemmen worden er direct uit gehaald en stemmen waarvan getwijfeld wordt of ze geldig zijn, worden apart gelegd. Het wordt nog een lange avond.

Beeld: Spieke Media