Nieuwe coalitie rond: Nissewaard Lokaal, ONS en PvdA willen samen

De lokale politiek in Nissewaard gaat er komende jaren mogelijk anders uitzien. Waar eerst de VVD samen met ONS en PvdA samen het bestuur vormden van de gemeente Nissewaard, wordt die eerste partij nu waarschijnlijk vervangen door verkiezingswinnaar Nissewaard Lokaal. De huidige coalitie kon niet blijven bestaan, omdat ze dan een minderheid zouden vormen in de gemeenteraad.

De huidige partijen hebben op de grote lijnen een akkoord kunnen bereiken. Nu beginnen de onderhandelingen tussen de drie om tot een verkiezingsakkoord te komen. Als die rond is, wordt ook het nieuwe college bekend gemaakt. In een verklaring laten de informateurs Gert-Jan ‘t Hart en Richard Sitton weten hoe zij tot het advies aan ONS-partijleider Martijn Hamerslag zijn gekomen om samen met de PvdA en Nissewaard Lokaal een coalitie te gaan vormen.

Zij hebben in maart met alle partijvoorzitters gesproken, behalve met die van de ONS zelf. Na die verkenningsronde hebben zij een terugkoppeling gedaan aan ONS voorman Martijn Hamerslag. Daaruit volgde met twee partijen nog een vervolggesprek, waaronder met, zo zeggen zij, verkiezingswinnaar Nissewaard Lokaal (5 zetels). Ook de partij VOOR Nissewaard (3 zetels) wordt door de informateurs gezien als verkiezingswinnaar. Het is niet bekend gemaakt met welke andere partij gesproken is, maar VOOR Nissewaard laat weten dat dit niet met hem is geweest.

“De gemeenteraadsverkiezingen hebben het landschap van de raad wezenlijk veranderd: de huidige coalitie heeft geen meerderheid meer. Ook in Nissewaard is de landelijke trend merkbaar dat lokale partijen op dit moment de voorkeur van een meerderheid van de kiezers heeft en partijen met een landelijke vertegenwoordiging veelal zetels hebben ingeleverd. Lokale partijen bezetten op dit moment – afhankelijk van de definitie – minstens 20 van de 37 zetels,” schrijven zij in de verklaring.

“Opvallend is het feit dat de raad na de verkiezingen 11 fracties kende, waarvan 3 éénmansfracties en 3 tweemansfracties. Nu zijn dat alweer 13 fracties, waarvan 5 éénmansfracties. ONS is verreweg de grootste fractie gebleven met 11 zetels. Nissewaard Lokaal heeft zich weten te handhaven na de vorige gemeenteraadsverkiezingen en heeft hierbij nog een zetel gewonnen. Ook VOOR Nissewaard valt hierbij op: deze partij is met 3 zetels nieuw in de raad. Deze fracties behoren hiermee tot de winnaars van de verkiezingen. GroenLinks is na afwezigheid van twee raadsperioden weer in de raad vertegenwoordigd met 1 zetel en de jongerenpartij Jong Nissewaard is nieuw in de raad met eveneens 1 zetel. Dit alles brengt naast verandering, ook een verbreding van het politieke spectrum met zich mee.”

“Op basis van de gevoerde gesprekken komen wij tot de conclusie dat de meest gewenste optie een coalitie van ONS-Nissewaard, PvdA en Nissewaard Lokaal is. Deze doet recht aan de uitslag van de verkiezingen, biedt continuïteit, balans en voldoende draagvlak. Het politieke spectrum is breed vertegenwoordigd en verschaft de gemeente Nissewaard als zodanig een goede uitgangspositie voor de komende raadsperiode, waarin diverse grote uitdagingen wachten, zoals de herindeling van het Gemeentefonds, en een aangekondigde korting op de financiering van de Jeugdzorg.”

“Er komt een coalitie van de grootste fracties, waarbij Nissewaard Lokaal één van de winnaars van de verkiezingen is. Deze combinatie is ook vaak genoemd in de gesprekken met de andere fracties als de meest logische. De nodige onderwerpen zijn in de tweede gespreksronde besproken in een dusdanig positieve en constructieve sfeer, dat er op voorhand voldoende aanknopingspunten voorhanden lijken te zijn voor het aangaan van onderhandelingen om tot een coalitieakkoord te komen.”

Lees hier de hele brief van de informateurs.