Gemeente Nissewaard heeft langer nodig om vergunningsaanvraag Brielse Maasdijk zorgvuldig te beoordelen

De Gemeente Nissewaard heeft besloten langer de tijd te nemen om de vergunningsaanvraag voor Windpark BrielseMaasdijk te beoordelen. Eerder werd al gebruik gemaakt van de mogelijkheid de beoordelingstermijn te verlengen. Voor een zorgvuldige beoordeling van de aanvraag, ziet de gemeente zich genoodzaakt deze termijn opnieuw te verlengen.

“We kiezen voor zorgvuldigheid en transparantie boven snelheid,” zegt verantwoordelijk wethouder Chris Hottentot. Er zijn geen landelijke richtlijnen vastgesteld voor de impact van het geluid dat windmolens maken op de omgeving. De gemeente stelt hiervoor daarom zelf normen op. Om deze normen zorgvuldig te bepalen, is meer informatie nodig van de ontwikkelaar. Die heeft tijd nodig om deze informatie aan te leveren, waarna de gemeente en externe adviseurs ook tijd nodig hebben om deze informatie zorgvuldig te beoordelen.

“Omdat juist de impact van geluid een belangrijk thema is in de beoordeling van de vergunningsaanvraag, hebben college en gemeenteraad samen besloten hiervoor de tijd te nemen. Bovendien vinden we het belangrijk dat alle belanghebbenden ruim de gelegenheid krijgen om de vergunningsaanvraag in te zien. Dit betekent dat een aantal belangrijke besluiten en de inzageperiode na de zomervakantie plaatsvinden.”

Verwachte planning
Er zijn drie belangrijke mijlpalen in het proces om tot een beoordeling van de vergunning te komen. De eerste mijlpaal is een besluit van de gemeenteraad over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. De verwachting op dit moment is dat het besluit hierover kort na het zomerreces genomen wordt.

De tweede mijlpaal is de terinzagelegging van de aanvraag. Gedurende deze periode kunnen alle belanghebbenden de vergunningsaanvraag inzien en een zienswijze indienen. In deze periode organiseert de gemeente ook informatiebijeenkomsten. De verwachting op dit moment is dat deze periode in het einde van het derde kwartaal plaatsvindt.

De derde mijlpaal is een besluit van de gemeenteraad over de definitieve verklaring van geen bedenkingen. Op dit moment verwacht de gemeente dat dit besluit in het vierde kwartaal genomen wordt. Het definitieve besluit van het college over het al dan niet verlenen van de vergunning vindt in dat geval plaats in het eerste kwartaal van 2024.

Bericht: Gemeente Nissewaard, beeld: Pixabay