Gemeente Nissewaard helpt inwoners de winter door

De gemeente Nissewaard gaat met een maatregelenpakket van bijna 2,5 miljoen euro kwetsbare inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties helpen om de winter door te komen. Dit heeft de gemeenteraad unaniem besloten op 9 november.

Een groeiend aantal Nissewaarders dreigt in de financiële problemen te komen door de stijging van de energierekening en de hoge inflatie. De energiecrisis treft niet alleen minima. Steeds meer inwoners kunnen hun vaste lasten nog nauwelijks betalen. Ook maatschappelijke organisaties en instellingen, zoals sport- en sociale verengingen, worden hard geraakt. Hetzelfde geldt voor ondernemers, die door de stijgende gasprijzen in de knel komen.

Hier wil de gemeente direct iets aan doen. Martijn Hamerslag, wethouder financiën, zegt hierover: “We zetten geld opzij voor een fonds zoals we dat ook in coronatijd gedaan hebben. Met dit nieuwe fonds gaan we de gevolgen van de energiecrisis beperken. Dat betekent dat we nu meteen meerdere maatregelen nemen om te zorgen dat kwetsbare inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en instellingen deze winter niet in de kou komen te staan. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak waarbij wethouder Chris Hottentot verantwoordelijk is voor de verduurzamingsimpuls en wethouder Wouter Struijk zich inzet voor de kwetsbare inwoners.”

Winterplan

Het gaat om een winterplan dat bestaat uit verschillende maatregelen. Zo komt er onder andere een eenmalige verhoging van de individuele inkomenstoeslag met 50 euro. Maatschappelijke organisaties en verenigingen kunnen een financiële bijdrage in de energiekosten tegemoet zien. Ook komt er een ondersteuningspunt voor ondernemers waar zij gratis, professioneel energieverbruik- en verduurzamingsadvies kunnen krijgen. Het jeugdfonds sport en cultuur krijgt tijdelijk een uitbreiding, zodat volwassenen met een laag inkomen hieruit een bijdrage kunnen krijgen voor een sportieve of culturele activiteit. Daarnaast kunnen inwoners die in de schulden dreigen te raken een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van energiezuinig witgoed.

De gemeente is op dit moment bezig om alle maatregelen van het winterplan uit te werken, zodat inwoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties op korte termijn profijt hebben van het winterplan. Zodra dit rond is, volgt er meer informatie over hoe de maatregelen kunnen worden aangevraagd en onder welke voorwaarden.