Geen volwaardig ziekenhuis in Spijkenisse

Het ziekenhuis van Spijkenisse; ooit Ruwaard van Putten-ziekenhuis genaamd, tegenwoordig Spijkenisse Medisch Centrum genoemd. Een ziekenhuis met een dossier, van volwaardig ziekenhuis naar een algemeen ziekenhuis met dag-zorg aanbod. Veel inwoners van Nissewaard zouden dit laatste graag anders zien. Het ziet er echter niet naar uit dat het Medisch Centrum Spijkenisse weer een ‘volwaardig’ ziekenhuis gaat worden.

In het ziekenhuis in Spijkenisse kan men overdag voor verschillende soorten zorg terecht. Er is ook een spoedpoli aanwezig welke in de avonduren, voor spoedgevallen uiteraard, geopend is tot 21.00 uur. Het ontbreken van nachtelijk acute zorg en het gemis van een afdeling verloskunde is een doorn in het oog voor menig inwoner van Nissewaard. Al langere tijd wordt geprobeerd hier verandering in te krijgen. Zo zijn er onlangs weer vragen ingediend bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Ernst Kuipers. De Groep Van Haga, een fractie in de 2e Kamer, heeft de nodige vragen voorgelegd aan de minister.

De groep Van Haga heeft de minister onder andere de volgende vragen gesteld; is hij bijvoorbeeld op de hoogte van de nijpende vraag om een volwaardig ziekenhuis op Voorne Putten te (her)krijgen? Vindt hij het ook onverantwoord dat tienduizenden mensen in geval van nood geen acute zorg in Nissewaard kunnen krijgen? En natuurlijk de hamvraag: hoe kan er weer een 24-uurs bezette SEH komen en een afdeling verloskunde?

De antwoorden en argumentatie geven weinig hoop op een 24-uurs ziekenhuis. De minister geeft aan dat er meerdere ziekenhuizen in de omgeving zijn waar men in acute nood terecht kan. Dit gaat dan om het Maasstad en Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam en het Van Weel Bethesda-ziekenhuis in Dirksland. De aangegeven zorgen om de langere reistijden, zouden kunnen worden ondervangen doordat ambulancepersoneel steeds meer gespecialiseerde zorg kan verlenen. De ambulance is niet slechts een vervoermiddel meer. Patiënten met acute complexe aandoeningen (hartinfarcten, beroertes e.d.) gaan mede hierdoor naar gespecialiseerde ziekenhuizen in plaats van de dichtstbijzijnde.

De heer Kuipers geeft aan dat eigenlijk alles afhangt van de zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Zij maken samen de keuzes over het zorgaanbod. De zorgverzekeraars zijn dan wel weer wettelijk verplicht om voor continuïteit in de zorg voor hun verzekeraars te zorgen. Wat weer enig perspectief zou kunnen bieden in deze situatie.

Dan is er nog de overkoepelende partij, de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) die tot op heden de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de (acute) ziekenhuiszorg in de regio toereikend genoeg acht. Hier bovenop geeft de minister te kennen hierin geen stappen te kunnen zetten. Kortom het balletje blijft heen-en weer rollen tussen verschillende partijen. En dit balletje levert, helaas, voor de inwoners van Voorne-Putten tot nog toe geen 24 uurs Spijkenisse Medisch Centrum op.

Beeld: Pixabay