Gemeenten Zuid-Hollandse Delta helpen samen MKB met digitalisering

De gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard, Westvoorne, MKB Rotterdam Rijnmond en lokale ondernemersverenigingen hebben samen met de provincie Zuid-Holland de MKB-deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta gesloten om MKB-ondernemers te helpen bij hun digitaliseringsvraagstukken. Met o.a. digitaliseringsvouchers, digitaliseringscoaches en het organiseren van masterclasses worden ondernemers hierin ondersteund. Deze publiek-private samenwerking heeft een looptijd van twee jaar en gaat in oktober 2021 van start.

De digitalisering van de samenleving is niet meer te stoppen. Om deze verandering bij te kunnen benen, is het zaak om de ontwikkelingen op de voet te blijven volgen. Dat geldt ook voor ondernemers in het MKB, zo vindt wethouder Léon Soeterboek van Nissewaard: “Ik zou al onze ondernemers in het midden- en kleinbedrijf willen oproepen, tijdig in te spelen op de verdere digitalisering van onze maatschappij. Dat kan een manier zijn om de hobbels die de ondernemers op hun weg naar het nieuwe normaal nog gaan tegenkomen, gemakkelijker te nemen. Daarom ben ik ook blij met de steun die we hen nu met deze MKB-deal kunnen bieden.” 

MKB-Deals
De MKB-deals zijn bestuurlijke afspraken tussen provincie, gemeenten en ondernemersverenigingen om het MKB met concrete projecten te ondersteunen. Om regionale samenwerking te stimuleren is de voorwaarde dat elke deal gesloten wordt door ten minste vijf samenwerkende partijen, waarvan minimaal drie Zuid-Hollandse gemeenten, één ondernemersvereniging en de provincie Zuid-Holland. Inmiddels zijn er in totaal zes deals gesloten. Gedeputeerde Willy de Zoete: “Het regionale MKB is de ruggengraat voor onze maatschappij en economie. Met de MKB-deals willen wij als provincie werken aan een robuust en toekomstbestendig ondernemersklimaat om MKB’ers te ondersteunen.”

Onmisbaar
Het regionale MKB is onmisbaar voor levendige dorpen en steden. Bijna iedereen koopt er dagelijks zijn spullen of maakt gebruik van aangeboden diensten. Maar ook als werkgever speelt het MKB een belangrijke rol: opgeteld is het de grootste werkgever van Zuid-Holland. Ondanks deze belangrijke rol kent het MKB uitdagingen bij het herstel na Covid-19, maar ook op het gebied van digitalisering, verduurzaming en het aanboren van nieuw talent.

Bericht: Gemeente Nissewaard | Beeld: Pixabay


Heb jij iets gezien, meegemaakt of staat er nog iets bijzonders te gebeuren? Tip onze redactie.
Je kan ons een WhatsApp sturen of mailen naar: [email protected]