Vitale kernen ontwikkelen vanuit het juiste perspectief

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 2 juni is het “Ontwikkelperspectief vitale kernen” unaniem vastgesteld. Dit is goed nieuws voor de kernen Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Simonshaven en Zuidland en het buurtschap Biert. Het ontwikkelperspectief zorgt er namelijk voor dat nieuwe initiatieven de vitaliteit van hun dorp versterken.

“Het is belangrijk dat we al het goede in de kernen behouden. Denk aan de hechte gemeenschappen, sterke lokale identiteiten, cultureel erfgoed, het groene karakter en de ligging in het open landschap. Dit willen we graag zo houden, maar tegelijkertijd zijn er ook vraagstukken die we moeten beantwoorden, zoals het gebrek aan woningen voor starters en ouderen”, zegt wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Igor Bal. “Op welke manier dit het beste kan, is vastgelegd in het ontwikkelperspectief vitale kernen. Vooral het behouden en versterken van voorzieningen die er al zijn, is belangrijk. Zo kan bijvoorbeeld met kleinschalige woningbouw een hele keten van positieve effecten in gang gezet worden, ook voor het verenigingsleven.”

Vier ontwikkelprincipes
In het ontwikkelperspectief zijn vier ontwikkelprincipes benoemd: Ontmoeten, Voorzieningen, Wonen en Groen. “Het is de bedoeling dat initiatiefnemers en ontwikkelaars deze vier ontwikkelprincipes zoveel mogelijk als uitgangspunt voor hun ontwikkeling hanteren. Ze hangen met elkaar samen”, licht Bal verder toe. “Om vitaal te zijn en te blijven, werk je tegelijkertijd aan het bereikbaar houden van voorzieningen, werkgelegenheid en aan woongelegenheid voor jong en oud. Hierbij zijn het elkaar kunnen ontmoeten en een groene omgeving belangrijk voor een fijne en gezonde leefomgeving. Juist die samenhang draagt bij aan de levensvatbaarheid van een kern.”

Bouwstenen naar Omgevingsvisie
Het ontwikkelperspectief vitale kernen is een aanvulling op het ontwikkelperspectief “Nissewaard naar 2040” dat zich hoofdzakelijk focust op Spijkenisse. Samen vormen zij belangrijke bouwstenen voor de Omgevingsvisie die de gemeente vanaf 2022 met haar bewoners en partners gaat opstellen. “Omdat dit nog even duurt en we nieuwe ontwikkelingen in de kernen net zo belangrijk vinden als in Spijkenisse, maken we deze tussenstap met het ontwikkelperspectief vitale kernen. Zo benutten we alle kansen en weten projectontwikkelaars en initiatiefnemers wat de uitgangspunten voor hun plannen zijn”, zegt Bal tot besluit.

Samen ontwikkelen
Het ontwikkelperspectief vitale kernen is in nauw overleg met de kernplatforms opgesteld. Ook andere stakeholders zoals woonstichting De Zes Kernen en provincie Zuid-Holland hebben hieraan hun bijdrage geleverd. Het vroegtijdig betrekken van bewoners en belanghebbenden is ook een belangrijke opdracht voor projectontwikkelaars en initiatiefnemers die aan de slag gaan met het ontwikkelperspectief. Zodra zij plannen hebben voor een lokaal project, moeten zij werk maken van de participatie. Het ontwikkelperspectief vitale kernen is te raadplegen op: www.nissewaard.nl/vitalekernen


Heb jij iets gezien, meegemaakt of staat er nog iets bijzonders te gebeuren? Tip onze redactie.
Je kan ons een WhatsApp sturen of mailen naar: [email protected]