Nissewaard dagvaardt Glasvezel Buitenaf

De gemeente Nissewaard gaat het bedrijf Glasvezel Buitenaf dagvaarden. Daartoe heeft het college van B&W van Nissewaard besloten. Het bedrijf komt volgens de gemeente de afspraken die zij in april 2019 met elkaar hebben gemaakt, niet na om panden in het buitengebied aan te sluiten op het glasvezelnetwerk.

Het doel van de dagvaarding is dat Glasvezel Buitenaf, tegenwoordig ook actief onder de naam Delta Fiber Netwerk, de afspraken nakomt met de inwoners en ondernemers in het buitengebied, die volgens Glasvezel Buitenaf niet aangesloten worden op het ‘reguliere’ glasvezelnetwerk. Wethouder Léon Soeterboek geeft het belang daarvan nog eens aan: “De aanleg van glasvezel in het buitengebied is van belang om het woon- en werkklimaat in Nissewaard en in dit geval specifiek in het buitengebied, aantrekkelijk te maken en te houden. We willen Glasvezel Buitenaf aan de afspraken houden, die we daarover met het bedrijf gemaakt hebben.”

Uitvraag
Na het sluiten van de overeenkomst in 2019 heeft Glasvezel Buitenaf een onderzoek gedaan naar het aantal panden dat in het buitengebied aangesloten wilde worden op het glasvezelnetwerk. In de overeenkomst is vastgelegd dat indien minimaal 50% van de bewoners in het buitengebied een glasvezelaansluiting wensten, deze panden ook daadwerkelijk aangesloten zouden worden. Bij de uitkomst van het onderzoek bleek dat er ruim voldoende deelnemers (meer dan 54%) waren en tot aanleg kon worden overgegaan.

Kink in de kabel
Begin 2020 startte Glasvezel Buitenaf met de aanleg. Echter voor de zomer van 2020 bereikten de gemeente berichten, dat Glasvezel Buitenaf een aantal van de adressen in het buitengebied niet zou aansluiten. Daarmee ging Nissewaard niet akkoord. Wethouder Soeterboek: “Vervolgens zijn diverse gesprekken met Glasvezel Buitenaf gevoerd met het doel uit de impasse te komen en eventueel ruimte te bieden voor alternatieve oplossingen. Die gesprekken leidden echter niet tot het gewenste resultaat.”

Nakoming
Omdat een aantal adressen in het buitengebied wel zijn aangesloten door Glasvezel Buitenaf, start de gemeente nu een procedure om van Glasvezel Buitenaf nakoming van de afspraken te vorderen, zodat het bedrijf ook de andere adressen zal aansluiten op het glasvezelnet. Het is nog niet bekend wanneer de rechter deze zaak in behandeling neemt.

Bericht: Gemeente Nissewaard, Beeld: Pixabay