Nissewaard sluit zich aan bij Alliantie Kinderarmoede

De gemeente Nissewaard heeft zich onlangs aangesloten bij een netwerk van publieke en private partijen dat een einde wil aan kinderarmoede in Nederland. Met meer dan 250 partners uit diverse sectoren en regio’s is de Alliantie Kinderarmoede een krachtig middel om kinderarmoede tegen te gaan. 

In het netwerk worden de organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar gebracht om samen nieuwe, creatieve en slimme ideeën en oplossingen te bedenken om kinderarmoede op zowel lokaal als landelijk niveau gezamenlijk aan te pakken. Het college vindt dat kinderen in Nissewaard gezond, veilig en kansrijk moeten kunnen opgroeien. Armoedebestrijding is daarbij een belangrijk instrument. De partners onderschrijven de missie van de Alliantie Kinderarmoede en beloven hieraan een bijdrage te leveren door concrete acties, activiteiten en gerichte inzet van middelen en mankracht. Dat gebeurt natuurlijk vanuit de eigen expertise, ervaring of het netwerk en het liefst in samenwerking met andere alliantiepartners.

Concrete acties
Het blijft niet alleen bij mooie woorden, maar er wordt tot concrete actie overgegaan. Als er  armoede in gezinnen wordt gesignaleerd, wordt dat met het betreffende gezin bespreekbaar gemaakt. Er worden taboes doorbroken, bijvoorbeeld met lespakketten voor de scholen. Voor kinderen die dat nodig hebben worden bijvoorbeeld ontbijtpakketten en sportmaterialen beschikbaar gesteld. Armoede is vaak verborgen. Daarom willen de partners het isolement van gezinnen doorbreken door activiteiten voor gezinnen te organiseren. De partners zullen de succesvolle en minder succesvolle experimenten en projecten met elkaar delen, om zodoende van elkaars ervaringen te leren. Zij vinden het ook belangrijk kinderen en ouders te betrekken bij oplossingen. Tot slot wordt scherp gekeken naar fouten in het systeem dat bij armoedebestrijding op landelijk niveau wordt gebruikt met als doel het systeem te verbeteren.

Krachten bundelen
Wethouder Struijk geeft bij het ondertekenen van de missie het belang van armoedebestrijding nog eens aan: “We hebben als college afgesproken, ons in te zetten om de armoede in onze gemeente actief te bestrijden. Daarom hebben we met ons armoedebeleid allerlei nieuwe acties opgepakt, zoals het doorbreken van armoede die van generatie op generatie overgaat. Samenwerken is hierin belangrijk. We moeten de krachten echt gaan bundelen in het belang van het kind om hierin verandering te brengen, want de strijd tegen kinderarmoede winnen we alleen samen.”

Bericht: Gemeente Nissewaard | Beeld Cheryl Holt/Pixabay