Volkspartij: “Geen asielzoekers in Nissewaard”

De Volkspartij Nissewaard heeft in een persbericht bekend gemaakt zich zorgen te maken over het overleg wat burgemeesters gaan voeren met het COA. De burgemeesters van de Rijnmondgemeenten en Goeree-Overflakkee zijn uitgenodigd om in april te praten over het gesignaleerde tekort aan opvangplekken in de asielzoekerscentra’s en het plaatsen van statushouders in huurwoningen in de provincie.

In de commissievergadering bestuur van 16 maart werd aangekondigd dat burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard hierbij aanwezig zal zijn om te praten over het huisvesten van statushouders, zegt Volkspartij Nissewaard.

“De gemeente Nissewaard had hier in 2020 ook al de grootste taakstelling daar onze gemeente de meeste huurwoningen heeft, maar ook toen bleek dat onze gemeente niet kon voldoen aan de gestelde eis om 50 statushouders te huisvesten. Er kregen 43 statushouders een huurwoning toegewezen.” De Volkspartij vindt ook dit getal te hoog. “Wij willen dit reduceren naar nul. Onze gemeente kampt met vele woningzoekenden, van jong tot oud. Met name de jongere generatie die een toekomst willen opbouwen en een gezin willen stichten, zien geen kans om hun ouderlijke woning te verlaten,” vindt de Volkspartij. “Voor de meeste woningzoekenden geldt een inschrijftermijn tussen 8 en 10 jaar. Het huidige college schijnt het doodnormaal te vinden dat de jongeren van nu thuis blijven wonen tot ver in hun volwassen leeftijd of dat zij besluiten naar elders te verhuizen buiten de gemeente Nissewaard. Een gedwongen keuze voor velen, dankzij het falend beleid van burgemeester en wethouders en de coalitie partijen.”

“Het plaatsen van statushouders in huurwoningen is niet onze enige zorg daar er ook wordt gewaarschuwd door het COA dat er momenteel wederom te weinig opvang is. Wij verwachten dan ook dat het COA ook hiervoor een beroep zal doen op de gemeente Nissewaard om te bekijken of er mogelijkheden zijn voor opvang van asielzoekers. In 2016 was hier bijna sprake van in een bedrijfspand aan de Boyleweg. Ook vorig jaar kwam het COA wederom opvang tekort. Hierop stelde onze fractievoorzitter Peter van der Velden of er nog naar andere plekken gekeken zal worden binnen de gemeente. Hierover zei de burgemeester dat dit niet het geval is en die vraag zich niet voor deed. Echter sluiten wij van de Volkspartij ook nu niets uit en zullen wij alert blijven op elk geluid afkomstig vanuit het COA en ons met hand en tand blijven verzetten tegen opvang van asielzoekers.”

“De Volkspartij raad de burgemeester aan om geen strobreed toe te geven aan de nukken van het COA, maar eerder zorg te dragen dat de wachttijden voor huurwoningen drastisch verlaagd worden voor onze woningzoekenden. Tevens geen opvang asielzoekers in onze gemeente, de cijfers leert ons dat hier alleen maar ellende van komt waardoor er extra veiligheidsmaatregelen moet worden genomen om de verhoogde criminaliteit die dan zal ontstaan trachten te voorkomen. In dit geval beter voorkomen dan genezen door geen enkele asielzoeker en statushouder toe te laten in onze mooie gemeente.”

Het bericht wordt afgesloten met “De Volkspartij wenst de burgemeester veel wijsheid toe tijdens deze vergadering!”

Bericht/Beeld: Volkspartij Nissewaard