Patiënten van het Maasstad Ziekenhuis met infectie eerder naar huis met antibiotica-infuus

Het Maasstad Ziekenhuis biedt patiënten die voor hun infectie langdurig antibiotica via een infuus nodig hebben de mogelijkheid om eerder uit het ziekenhuis te worden ontslagen en thuis verder te herstellen, terwijl de behandeling met antibiotica doorgaat. Door de goede samenwerking met thuiszorginstellingen Aafje, Careyn en Laurens heeft de behandeling zo minder impact op de patiënten en hun naasten.

Tot voor kort werden patiënten voor een antibioticabehandeling via het infuus, van bijvoorbeeld een infectie die veroorzaakt wordt door een stafylococcenbacterie of een infectie van de hartkleppen, alleen in het ziekenhuis behandeld. De behandeling duurt dan zo’n vier tot zes weken. “Voor mensen met een actief leven is dit ingrijpend, omdat dit actieve leven tijdelijk helemaal stilvalt en voor kwetsbare mensen betekent een dergelijke opname vaak een achteruitgang in de conditie, omdat zij hierdoor lang stil komen te zitten”, vertelt Rachida El Moussaoui, internist-infectioloog in het Maasstad Ziekenhuis. “Een behandeling thuis vermindert de impact van de ziekte en bespoedigt het herstel.”

Stabiele patiënt 
De behandelend arts overweegt bij iedere patiënt zorgvuldig of deze in aanmerking komt voor een antibioticabehandeling thuis. “Elke patiënt die zich in de stabiele fase van ziekte bevindt en nog enige dagen met intraveneuze antibiotica behandeld moet worden, komt in aanmerking voor antibioticabehandeling thuis”, aldus Rachida El Moussaoui. De keuze om de behandeling daadwerkelijk thuis te organiseren, in plaats van in het ziekenhuis, wordt door de patiënt zelf gemaakt. 

Veilige zorg thuis
De veiligheid van zorg staat voorop, daarom wordt de zorg aan huis gedaan door gespecialiseerde verpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties. Dit gebeurt in samenwerking met een specialistisch antibioticateam van het Maasstad Ziekenhuis. Hoewel de behandelaar van het ziekenhuis hoofdverantwoordelijk blijft voor de patiënt, is de thuiszorg gedurende de thuisbehandeling het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. “De thuiszorg controleert dagelijks of de behandeling goed verloopt en staat nauw contact met het specialistisch antibioticateam van het Maasstad Ziekenhuis”, legt Anja Bravenboer van zorgorganisatie Careyn uit. “Daardoor kan de thuiszorgverpleegkundige snel schakelen met het ziekenhuis als er zich problemen voordoen.” 

Ik vroeg me alleen af ‘hoe moet ik nou slapen met die infuuszak naast mijn bed’

Wim Swijnenburg uit Pernis

“Dit bevalt me wel goed”
Wim Swijnenburg uit Pernis is de eerste patiënt die zijn behandeling met antibiotica thuis voortzet. “Dit bevalt me wel goed, want ik was het wel zat na 12 dagen in het ziekenhuis”, zegt hij lachend. “Ik vroeg me alleen af ‘hoe moet ik nou slapen met die infuuszak naast mijn bed’, maar daar ben ik nu wel uit. Het is fijn om weer thuis te zijn.”

Wim Swijnenburg uit Pernis is de eerste patiënt die zijn behandeling met antibiotica thuis voortzet. De thuiszorg controleert dagelijks of de behandeling goed verloopt. – Beeld: Fleur Kooiman 

Het Maasstad Ziekenhuis levert steeds vaker ziekenhuiszorg thuis
Het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar huis of andere zorginstellingen vergroot de kwaliteit van leven voor patiënten. Het Maasstad Ziekenhuis organiseert daarom voor een aantal patiënten zorg thuis. Zo kunnen nierpatiënten thuis worden gedialyseerd, zijn behandelingen met immunotherapie ook thuis mogelijk en wordt een deel van de coronapatiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen momenteel via een speciale monitoringsapp op afstand gecontroleerd, zodat zij thuis verder kunnen herstellen.

De patiënten die gebruik maken van deze zorg op afstand ervaren meer vrijheid en voelen zich vaak prettiger in hun eigen omgeving. Daarom onderzoekt het Maasstad Ziekenhuis in het kader van ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ steeds vaker samen met verschillende zorgpartners waar de zorg het beste kan plaatsvinden. Dankzij de samenwerking met thuiszorgorganisaties kan in steeds meer gevallen zorg thuis geleverd worden.

Bericht/Beeld: Maasstad Ziekenhuis