Nissewaard Lokaal wil opheldering over uitspraak kernenergie van wethouder

Politieke partij Nissewaard Lokaal heeft schriftelijke vragen ingediend na uitlatingen van VVD-wethouder Igor Bal. Tijdens een bewonersbijeenkomst over de Regionale Energiestrategie (RES) op woensdag 10 maart jl., antwoordde Bal op vragen van een inwoner dat het 20 tot 30 jaar duurt voor er een kerncentrale gerealiseerd is. Volgens Bal is dat de reden waarom de RES zich richt op zon- en windenergie.

Chris Hottentot, fractievoorzitter van Nissewaard Lokaal die als toehoorder aanwezig was tijdens deze bijeenkomst, was met stomheid geslagen. “Hoe kan hij beweren dat de realisatie van zo’n centrale 20 tot 30 jaar duurt, terwijl elektriciteitsproducent EPZ in de Tweede Kamer heeft aangegeven dat het mogelijk is om in 2035 twee nieuwe centrales te realiseren,” vraagt Hottentot zich af. “Voor ons gevoel probeert wethouder Bal onterecht een optie van tafel te vegen om meer draagvlak te krijgen voor zon- en windenergie. Dat is kwalijk. Op deze manier probeer je draagvlak te creëren op basis van drogredenen.”

Nissewaard Lokaal wil dan ook weten op basis van welke gegevens de VVD-wethouder deze uitspraken heeft gedaan. Ook wil de partij weten of de wethouder erkent dat de uitlatingen, gedaan door EPZ, kloppen en waarom hij inwoners dan op het verkeerde been heeft gezet.