INretail in hoger beroep tegen uitspraak

Koninklijke INretail gaat voorbereidingen treffen om in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van de rechter dat winkels gesloten moeten blijven. “We zien kansen en mogelijkheden en vinden dat een betere belangenafweging moet worden gemaakt, want winkels kunnen veilig open.”

“Het kabinet volgt naadloos de adviezen op van het OMT, maar die zijn uitsluitend gebaseerd op medische afwegingen,” meldt INretail in een persbericht. “De economische en maatschappelijke gevolgen hebben immense impact, maar die maakt de rechter door deze uitspraak van ondergeschikt belang en dat vindt INretail principieel onjuist. Daarom knokken we door.”

Een op de vijf winkels verdwijnt
Uit een actuele impactstudie in opdracht van het ministerie van Economische zaken blijkt dat een op de vijf winkels uit het straatbeeld dreigt te verdwijnen door de aanhoudende coronamaatregelen. “Onze boodschap moet serieus genomen worden. Dit is de consequentie van het huidige corona beleid en gaat in heel Nederland gebeuren. Het zorgt voor verlies van 50.000 à 60.000 banen. De kaalslag in de winkelstraten heeft enorme maatschappelijke gevolgen. Het is onvoorstelbaar dat het kabinet dit niet meeweegt in haar besluiten over coronamaatregelen. Het is al maandenlang bewezen dat 56.000 winkels veilig open kunnen.”

Onvoldoende
INretail blijft erbij dat de overheid met de huidige mogelijkheden voor winkelen te weinig alternatieven biedt en ondernemers geen realistische omzetten kunnen boeken. Het blijft ademen door een rietje en is des meer reden voor een vervolgstap.

Bericht: Koninklijke INretail | Beeld: Spieke Media