Actievoorwaarden & spelregels

1. Win-acties worden uitgeschreven door Spieke Media, gevestigd aan de Curieweg 5 te Spijkenisse. Op win-acties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of win-actie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

10. Spieke Media kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. De persoonsgegevens die in het kader van win-acties worden verkregen, worden gebruikt door Spieke Media voor de win-actie en worden niet verstrekt aan derden. Je ontvangt na deelname aan de win-actie een bevestiging per email. In de toekomst kunnen we je e-mailadres gebruiken om je te informeren. Je kunt natuurlijk altijd aangeven dat je deze e-mails niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Spieke Media.

17. Spieke Media handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

20. Indien de win-actie is voor een prijs die is uitgegeven door een andere organisatie, kunnen er door die organisatie eisen worden gesteld aan de manier waarop de prijs gebruikt kan worden, door bijvoorbeeld om een toegangstest te vragen bij betreding van een gebouw of terrein. De gebruiker gaat door het aannemen van de prijs automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van de organisatie of bedrijf waarvan de prijs afkomstig is.

21. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Spieke Media via: [email protected]. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.