Bewoners Spijkenisse Noord wijzen gemeenteraad op gevaren windturbines 

‘Wij willen geen Zalmtorenhoge windmolens in onze achtertuin’                            

NISSEWAARD- De komst van 3 tot 5 windmolens langs het Hartelkanaal houdt de gemoederen binnen de gemeente Nissewaard danig bezig. Woensdagavond spraken maar liefst 4 bewoners uit de wijk Spijkenisse-Noord in tijdens de reguliere gemeenteraadsvergadering. 

Tekst/foto’s: Joop van der Hor

De meest gehoorde argumenten om tegen de komst van een tweetal ‘Zalmtorenhoge windturbines te zijn; veiligheid, geluidhinder, dierenkwelling, horizonvervuiling, verspreiding giftige stoffen en deeltjes op land en water en het risico dat de Brielse Maasdijk, de primaire waterkering waarop ze moeten worden geplaatst, het onder het gewicht van de windturbines op den duur gaat begeven met ernstige waterschade tot zelfs overstroming tot gevolg. 

Bewoner Harm Breedveld uit Spijkenisse Noord sprak over ‘het leven in een groene dictatuur’ waar milieu en klimaatdoelstellingen kost wat het kost behaald moeten worden omdat ze nu eenmaal ooit zijn afgesproken. ‘Maar inmiddels zijn ook de gevolgen van die zelf opgelegde afspraken bekend.’ Hij wees de gemeenteraad en het college van B&W op het gevaar van Bisfenol A. ‘In de coating van de te plaatsen windturbines komt deze stof vrij door erosie. In een Noorse wetenschappelijke studie uit 2021 wordt gewaarschuwd voor de hormoon verstorende en kankerverwekkende eigenschappen van Bisfenol A1, door het RIVM  aangemerkt als een Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS), te vergelijken met PFAS vanwege de kankerverwekkende stoffen, maar ook fijnstof en microplastics kunnen vrijkomen.’

Hermine van Willegen woont ook in Spijkenisse Noord en twijfelt ernstig aan de dossierkennis van de leden van het Waterschap. Ze wees de leden van de gemeenteraad er fijntjes op dat tot 2018 het Waterschap niet toe stond dat er windturbines werden gebouwd op haar waterkering. Dit vanwege de veiligheid door het mogelijk inzakken van het dijklichaam met desastreuze gevolgen in de vorm van een dijkdoorbraak. ‘Windturbines neerzetten op een primaire waterkering, in een gebied met zware industrie en naast een gemeente met duizenden inwoners is vragen om moeilijkheden op korte of lange termijn. Maar het Waterschap haalt hiermee haar door provincie en rijk opgelegde klimaatdoelstellingen  en ontvangt zij voor het verpachten van haar grond een flink bedrag. En dan te bedenken dat de gemeente Nissewaard in 2019 nog verordineerde dat er geen bomen meer op keringen mogen staan vanwege de dijkveiligheid’. Van Willigen laat geëmotioneerd weten dat haar ouders en hun drie kleine kinderen de Watersnoodramp in 1953 ternauwernood overleefden. ‘Ze raakten al hun bezittingen kwijt en om dat andermaal te voorkomen betalen wij daar nu waterschapsbelasting voor.’

van Willegen spreekt in.

De gemeente Nissewaard stelt zich vooralsnog op het standpunt dat ze met drie windmolens met de levering van meer dan 18 megawatt aan windenergie voldoet aan de afspraken met het provinciebestuur. De behandeling van de omgevingsvergunning voor Windpark Brielse Maasdijk staat gepland op 4 september in de commissie Leefomgeving en de raadsvergadering op 18 september. 

Nabericht auteur/redactie: De derde inspreekster, die mede namens haar echtgenoot het woord voerde, kon zich niet vinden in de weergave zoals deze eerder op Spieke is geplaatst. De auteur heeft in samenspraak met de redactie besloten de verkorte weergave van haar toespraak geheel te verwijderen


Heb jij iets gezien, meegemaakt of staat er nog iets bijzonders te gebeuren? Tip onze redactie.
Je kan ons een WhatsApp sturen of mailen naar: [email protected]