Mogelijke vestiging van een grote waterstoffabriek in de Bernisse: een controversieel plan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een immense waterstoffabriek, ook wel een electrolyzer genoemd, en een converter te realiseren in de buurt van Simonshaven, langs de Ring te Geervliet, in het natuurgebied de Bernisse. Deze plannen hebben geleid tot onrust en verzet onder de bevolking en de gemeente Nissewaard.

Tot en met 4 april konden inwoners en belanghebbenden hun zienswijzen op de plannen indienen. De gemeente Nissewaard en diverse politieke partijen in de gemeenteraad hebben zich uitgesproken tégen de vestiging van de waterstoffabriek in de polder van Simonshaven. Zij vinden deze locatie ongeschikt vanwege de negatieve impact op het natuurgebied de Bernisse en de lokale gemeenschap. Als alternatief stellen zij de Maasvlakte voor. Volgens hen sluit dat gebied beter aan bij de doeleinden van de waterstoffabriek.

Er zijn veel zorgen bij de gemeente en de inwoners van Nissewaard. Deze zorgen zijn door de PvdA-fractie Nissewaard overgebracht aan de Tweede Kamerfractie van GroenLinks/PvdA. De fractie heeft begrip getoond voor de bezwaren en is benieuwd naar de reactie van het ministerie op de ingediende zienswijzen die zijn ingedient.

Tijdens een vergadering van de Commissie Leefomgeving, vroeg PvdA-raadslid Hidde Douma naar de stand van zaken. Hij vroeg wanneer de reactie van het ministerie verwacht kan worden. Wethouder Hottentot gaf aan dat de reactie naar verwachting in augustus zal komen en dat de gemeenteraad dan direct geïnformeerd zal worden. Op basis van deze reactie kunnen de PvdA Nissewaard en de Tweede Kamerfractie van GroenLinks/PvdA dan verdere stappen overwegen.

De gemeente Nissewaard en haar inwoners wachten gespannen af op de reactie van het ministerie, in de hoop dat hun zorgen serieus genomen worden en dat er een oplossing komt diezowel de economische als de ecologische belangen in balans houdt.


Heb jij iets gezien, meegemaakt of staat er nog iets bijzonders te gebeuren? Tip onze redactie.
Je kan ons een WhatsApp sturen of mailen naar: [email protected]