Gespannen gezichten tijdens verkeersexamen, 278 leerlingen laten zien wat ze geleerd hebben

Vanmorgen beleefden de leerlingen van negen scholen een spannende ochtend. In groepjes van vier gingen ze de weg op om te laten zien dat ze veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. In totaal namen 278 leerlingen deel aan het verkeersexamen.

In de weken voorafgaand aan het examen besteedden de scholen uitgebreid aandacht aan verkeersveiligheid. Zelfs de jongste leerlingen uit groep 1 kregen al spelenderwijs les in veilig deelnemen aan het verkeer. Ouders hadden bovendien de mogelijkheid om samen met hun kinderen de route van het examen te verkennen. Vooraf was er een gedetailleerde routebeschrijving, compleet met video, beschikbaar zodat iedereen goed voorbereid op weg kon gaan.

Langs de route waren op zeven punten hulpouders aanwezig. Zij hielden de prestaties van de leerlingen bij en noteerden eventuele fouten. Elke deelnemer had een nummer, en bij het maken van fouten zoals het niet aangeven van richting of het niet verlenen van voorrang, werden er ‘strafpunten’ gegeven. Een foutloze rit was niet noodzakelijk; tot vijf strafpunten waren toegestaan. Niet elke overtreding woog even zwaar: een keer richting vergeten bij het rechts afslaan kostte één strafpunt, maar door rood fietsen leverde direct zes strafpunten op.

Voor aanvang van het examen was de spanning onder de leerlingen duidelijk merkbaar. Een juf merkte op: “Er is nog niet eerder voor een fietstochtje zoveel geplast.” De reacties op de vraag of ze er klaar voor waren, waren veelal kort en gespannen: “Ja” en “Gaan we al?”

Zodra de leerlingen eenmaal onderweg waren, verdween de spanning gelukkig snel voor de meesten. Het uitsteken van de hand om richting aan te geven ging bijna vanzelf. Gele pijlen op de weg en bordjes aan lantaarnpalen wezen de juiste richting aan. Een meisje dat net terug was, vertelde enthousiast: “Zelfs zonder pijlen had ik de route geweten. Met mijn ouders heb ik de route een paar keer gefietst.”

Het verkeersexamen bleek een leerzame en waardevolle ervaring voor de leerlingen. Ze lieten zien dat ze goed voorbereid en met voldoende kennis en vaardigheden de weg op kunnen. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van scholen, ouders en hulpouders, verliep het verkeersexamen succesvol.

Het verkeersbewustzijn onder de leerlingen is door deze ervaring zeker vergroot, en het vertrouwen in hun eigen verkeersvaardigheden is zichtbaar toegenomen. Een belangrijke stap richting een veilige deelname aan het verkeer voor deze jonge weggebruikers.

De deelnemende scholen waren Mgr. Bekkersschool, KBS De Wegwijzer, OBS De Vlinderveen, OBS De Piramide Schenkel, OBS De Piramide Groenewoud, CBS Marimba, CBS De Duif Snoekenveen, CBS De Hoeksteen en de Montessorischool


Heb jij iets gezien, meegemaakt of staat er nog iets bijzonders te gebeuren? Tip onze redactie.
Je kan ons een WhatsApp sturen of mailen naar: [email protected]