Reinis stelt uitrol GFT-bakken uit na ophef in wijk Vierambachten

Bewoners van de laagbouwwoningen in de wijk Vierambachten in Spijkenisse zijn geschrokken van een recente aankondiging van Reinis. In een onverwachte brief die huis-aan-huis werd verspreid, wordt melding gemaakt van een aanstaande verandering: vanaf 16 mei zal Reinis bij iedere laagbouwwoning een GFT-bak bezorgen. Na ophef van de bewoners, heeft Reinis deze plannen uitgesteld.

Na het ontvangen van alle bezwaren heeft Reinis aangegeven de weerstand van de bewoners te begrijpen. Ze hebben aangekondigd samen met de gemeente Nissewaard in gesprek te gaan met deze bewoners. Als gevolg hiervan is de geplande uitrol van de minicontainers uitgesteld tot na het gesprek. Ook is besloten om de ondergrondse containers voor GFT-afval voorlopig open te houden, in plaats van deze direct af te sluiten zoals oorspronkelijk gepland.

De bewoners hebben vooral kritiek geuit op het gebrek aan voorafgaand overleg door Reinis. Ze voelen zich overvallen door de beslissing, die naar hun mening is genomen zonder hen te raadplegen. Bovendien zijn ze van mening dat Reinis onvoldoende op de hoogte was van de werkelijke omstandigheden in de wijk.

De verandering zou het gevolg zijn van nieuwe Europese regelgeving met betrekking tot GFT-afval, waarbij Reinis verantwoordelijk wordt gesteld voor de uitvoering. Momenteel wordt GFT-afval verzameld in ondergrondse containers, maar Reinis heeft aangekondigd deze af te sluiten.

De bewoners hebben verschillende bezwaren geuit tegen dit nieuwe beleid. Ze vrezen onder meer voor een rommelig straatbeeld door extra verzamelpunten en groene bakken. Ook maken ze zich zorgen over mogelijke overlast van muskusratten die de GFT-bakken zouden kunnen plunderen. Daarnaast wijzen ze op praktische bezwaren, zoals het ontbreken van voortuinen en achteruitgangen in de achtertuinen van veel woningen.

Als mogelijke oplossing hebben de bewoners voorgesteld om ‘met een pasje bedienbare’ ondergrondse GFT-bakken te installeren, die exclusief toegankelijk zijn voor bewoners. Dit zou illegale dumping door niet-wijkbewoners tegengaan en een langdurig probleem aanpakken waarbij klachten over illegale dumping niet effectief zijn aangepakt.

De bewoners hebben laten zien dat ze betrokken willen zijn bij beslissingen die hun buurt beïnvloeden. Het uitstel van de plannen door Reinis en de belofte om met de bewoners in gesprek te gaan, geeft hoop op een oplossing die voor iedereen werkt.