Bewonersmarkt afronding Masterplan Park Vogelenzang op 29 juni

Om Park Vogelenzang toekomstbestendig te maken is de afgelopen twee jaar met inwoners en andere stakeholders een Masterplan ontworpen. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het gebied is dat de huidige identiteit van het park, een bospark met begrazing, wordt versterkt. Dit doet de gemeente door de aanwezige groen- en waterstructuren te behouden en te versterken. Met als eindresultaat een park voor iedere Nissewaarder met behoud van natuur en ruimte voor recreatie.

Afronding Masterplan Park Vogelenzang
Alle ideeën en wensen die tijdens het afgelopen participatietraject zijn opgehaald, zijn zo veel mogelijk verwerkt in het voorlopig Masterplan. Dit voorlopig Masterplan deelt de gemeente graag met haar inwoners. Voordat het Masterplan definitief wordt gemaakt, kunnen inwoners nog een laatste keer reageren op het plan. De feedback probeert de gemeente, waar mogelijk, een plek te geven in het definitieve plan. Dan gaat het Masterplan na de zomer ter besluitvorming naar het college en de gemeenteraad. Als deze positief besluiten is het Masterplan definitief en zal er over gegaan worden tot uitvoering.

Bewonersmarkt 29 juni 2024
Inwoners van Nissewaard kunnen het voorlopig Masterplan Park Vogelenzang bekijken tijdens de bewonersmarkt op zaterdag 29 juni 2024 op het terrein van Kinder Vakantie Spelen in Park Vogelenzang. Tussen 10.00 – 13.00 uur zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om het Masterplan toe te lichten en vragen te beantwoorden. Ook is het mogelijk om reacties te noteren op een reactieformulier.

Participatie voor iedereen
Alle inwoners van Nissewaard krijgen de mogelijkheid om te participeren. Daarom staat het voorlopig Masterplan vanaf 29 juni ook op www.nissewaard.nl/parkvogelenzang en is het mogelijk om tot 11 augustus 2024 een schriftelijke reactie op het Masterplan te sturen naar [email protected]. Inwoners die hulp nodig hebben om het park te bezoeken kunnen voor 20 juni 2024 contact opnemen met de gemeente via [email protected] of tel. 14 0181. De gemeente zoekt dan samen met hen een passende manier om te participeren. 


Heb jij iets gezien, meegemaakt of staat er nog iets bijzonders te gebeuren? Tip onze redactie.
Je kan ons een WhatsApp sturen of mailen naar: [email protected]