Bewoners maken collage en creëren ”droomstad”

Met een flyer ”creëer jouw droomstad!” is opgeroepen om op 8 mei tussen 09:30 en 18:30 uur in wijkcentrum De Akkers mee te denken over de toekomst van Spijkenisse. Bewoners konden bijdragen door een collage aan te vullen en hun mening te geven.

Student Stedenbouwkunde Yoshi So (24) is voor zijn afstudeer onderzoek bezig met dit project. Hij wil bewoners betrekken bij het Spijkenisse van de toekomst. Hoe kijken bewoners terug op Spijkenisse en hoe zou het moeten worden?

Op een tafel liggen twee grote collages. De rechterkant staat voor het verleden en heden en de linkerkant is voor de toekomst. Opvallend tussen de twee collages is dat het ”verleden” veel somberder eruit ziet. In de plannen van de toekomst is veel meer kleur gebruikt door de plakkers.

Hoe kijken de bewoners naar de toekomst?
Voor de toekomst willen bewoners meer openbaar vervoer die ook beter rolstoel toegankelijk is. Met de metro zijn veel bewoners blij, al zou deze verder doorgetrokken mogen worden. Meer plek voor cultuur is vaker terug gekomen en het (her)gebruik van bestaande materialen en gebouwen. Het meer kunnen ontmoeten van doelgroepen en het inzetten van de openbare ruimte hiervoor is aangedragen.

Yoshi gaat nu de verzamelde gegevens analyseren en tot een presentatie omzetten. Deze presentatie zal naar verwachting in juni worden gehouden in de Boekenberg. Voor nu was het de bedoeling om vooral op hoofdlijnen de informatie te verzamelen.

Na het afstuderen wil Yoshi graag iets doen met participatie en/of gebiedsontwikkeling waarbij samen met bewoners plannen en ideeën worden ontwikkeld. ”Er is veel meer draagvlak als bewoners tijdig zijn geïnformeerd en mee konden praten.”

Zodra de definitieve presentatie datum bekend is zullen wij dit publiceren.