Ontgroening van tuinen in Hekelingen schokt bewoners: ”Het is een armoedig gezicht”

Aan de Kluivertweg in Hekelingen heeft onlangs een verandering plaatsgevonden. Wat begon als een positief initiatief voor de sociale huurwoningen, heeft geleid tot een situatie die zorgen baart bij bewoners.

In opdracht van de Gemeente Nissewaard en woningcorporatie Maasdelta, zijn de tuinen van de sociale huurwoningen ‘ontgroent’. Bewoners van de Kluivertweg, die voorheen genoten van de keurig onderhouden voor- en achtertuinen, worden nu geconfronteerd met onverzorgde tuinen die verdrinken in het onkruid. ‘’Het is een armoedig gezicht.’’

Van vernieuwing naar verdwijning
Vorig jaar vierden de bewoners nog de vernieuwingen in hun straat: de hoofdweg werd opnieuw betegeld en op aanvraag bij Maasdelta werd ook het achterpad vernieuwd en verlicht. Deze initiatieven gaven de straat een frisse uitstraling waar bewoners blij mee waren. 

Heleen Sweben woont al zes jaar in de straat en beaamt dat Maasdelta wel degelijk baat heeft gehad bij de uitstraling van de straat: ‘’Tot vorig jaar was Maasdelta altijd betrokken bij de uitstraling van de straat. Ze verzochten bewoners altijd om hun tuinen netjes te houden. Maar sinds de start van vorig jaar is dit omgeslagen.’’

Leegtrekken na vertrek
‘’De afgelopen twee jaar zijn meerdere oudere bewoners uit de woningen vertrokken. Het gaat hier om de helft van de straat. Hierna zijn de voor- en achtertuinen van deze leegstaande woningen leeggehaald door de gemeente en Maasdelta,’’ vertelt Heleen. Vergroening is volgens de gemeente en Maasdelta de aanleiding.

Sandra Sumaiku van Gemeente Nissewaard geeft aan dat zij nooit een tuin van een bewoner leeg zouden halen of daar opdracht voor geven en legt de verantwoordelijkheid bij Maasdelta: ‘’Er bestaan prestatieafspraken met woningcorporaties, waarin we hebben opgenomen dat bij een huurwoning minimaal 60 % van de tuin groen moet zijn. De woningcorporatie heeft dit opgenomen in hun beleid.’’

Té rigoureus
Opvallend vinden bewoners, dat deze leeggehaalde tuinen allang 60% groen waren: ‘’De tuinen waar het om gaat waren prachtig beplant, voorzien van bloemen, struiken en planten. 60% Beplant en 40% betegeld. Het enige wat er nu is veranderd, is dat de beplanting eruit is gehaald. De verhouding aarde en tegels is nog altijd hetzelfde,’’ ligt Heleen toe. ‘’Ik snap niet waarom ze dit hebben gedaan. Het is er op achteruit gegaan.’’

Maasdelta geeft aan dat het kan zijn dat zij te ‘rigoureus’ aan het werk zijn gegaan. ‘’Duurzaamheid staat bij ons op één. Wij willen het aantal tegels zo beperkt mogelijk houden en tegelijkertijd de veiligheid in de tuin zo goed mogelijk waarborgen. Het is daarbij niet onze bedoeling om goede tuinen aan te pakken en leeg te trekken. Dat past niet binnen ons beleid,’’ aldus Jeroen Versteeg van Maasdelta.

Een somber vooruitzicht
De ingreep heeft geleid tot een armoedig gezicht en hopeloze nieuwe bewoners. ‘’Ik heb geen tijd én geen geld om deze tuin aan te pakken. Ik moet echt de moed verzamelen om hier iets nog iets van te maken,’’ geeft een nieuwe bewoner* aan.

Het vooruitzicht voor de straat is ook niet positief. Als er weer een oudere bewoner vertrekt, zal er nog een lege tuin bijkomen. 

*

*Nieuwe bewoner blijft liever anoniem.