Gemeenten en waterschap gaan voor nul verkeersslachtoffers

Op 11 april gaven bestuurders van gemeente Nissewaard, gemeente Voorne aan Zee en waterschap
Hollandse Delta in Zuidland het startsein voor verkeersveiligheidscampagnes op Voorne-Putten. De laatste jaren stijgt het aantal verkeersslachtoffers door onveilig gedrag zoals rijden onder invloed, snelheid en afleiding en daarom vragen de wegbeheerders op Voorne-Putten gezamenlijk aandacht voor gedragscampagnes. Het doel: nul verkeersslachtoffers op Voorne-Putten. Deze periode start met de MONO-campagne, die verkeersdeelnemers attendeert op ‘ongestoord onderweg zijn’, want als je rijdt of fietst, hoef je maar op één ding te letten: de weg.


Alle leeftijden
Met posters langs diverse wegen op Voorne-Putten brengen de wegbeheerders de campagnes onder
de aandacht bij alle weggebruikers. Per leeftijdsgroep worden de thema’s met aparte
voorlichtingsacties of in een verkeersles ook onder de aandacht gebracht. Verkeerswethouder Peter
Schop van de gemeente Voorne aan Zee is blij met dit initiatief. “Ik vind het ontzettend belangrijk dat
inwoners veilig over straat kunnen, zeker ook kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, fietsers
en voetgangers.” Heemraad Hennie Wiersma-den Dulk: “Het waterschap beheert de wegen buiten

de bebouwde kom en die lopen meestal door polders én over dijken. Verkeersveiligheid is ook op
deze wegen van groot belang. Het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers is niet alleen een
verantwoordelijkheid van de overheid, maar van alle verkeersdeelnemers en daarom ondersteunen
we deze actie.”

Aansluiting
Zes keer per jaar is er aandacht voor steeds een andere campagne vanuit het Regionaal
Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH), dat de campagnes in Zuid-Holland
coördineert. De uitingen sluiten aan bij de landelijke campagne-uitingen. Daarmee krijgt de
boodschap ook buiten het eiland Voorne-Putten aandacht. Wethouder Chris Hottentot van de
gemeente Nissewaard is trots op de samenwerking op het eiland: “Door overal op het eiland
aandacht te besteden aan verkeersveiligheid kunnen inwoners er niet meer omheen. Mooi dat we dit
met elkaar kunnen doen, om zo te werken aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.”

Combinatie
Dit initiatief is onderdeel van een programma voor gedragsbeïnvloeding. Daarin zijn ook
voorlichtingsacties voor jongeren, educatieve activiteiten voor senioren en stimulering van de
educatieve pakketten voor het onderwijs opgenomen. Het programma is een combinatie van
maatregelen voor doelgroepen van onervaren en kwetsbare weggebruikers en geeft o.a. voorlichting
en educatieve ondersteuning. De drie wegbeheerders sluiten met hun acties ook aan bij de landelijke
campagnes.

Op de foto v.l.n.r.: wethouder Peter Schop van Voorne aan Zee, heemraad Hennie Wiersma-den Dulk en wethouder Chris Hottentot van Nissewaard. Foto: Foto-Ok.nl