Verzet tegen voornemen van het Rijk in polder Nissewaard 

Slechts weinig inwoners van Nissewaard zijn op de hoogte van het feit dat het Ministerie van Economische Zaken een zoeklocatie heeft aangewezen voor een waterstoffabriek en  convertersstation rondom het Tennet 380 kV hoogspanningsstation ‘Simonshaven’.  

Ingezonden door: Familie Lugtenburg van Boerderij Hof van Heden

Dit in 2009 aangelegde hoogspanningsstation ligt pal naast natuurgebied Biert, recreatiegebied de  Bernisse en de Geervlietse landbouwpolder Hoenderhoek. 

Naast een waterstoffabriek (op papier de elektrolyser genoemd) van 20 hectare gaat het ook om een  converterstation van 5,5 hectare. In de aangereikte informatie, tijdens de inloop avond op 20 maart in  het Carlton Oasis hotel in Spijkenisse wordt uitgegaan van 25 meter hoge gebouwen (te vergelijken  met complete flatgebouwen). 

Familie Lugtenburg van Boerderij Hof van Heden heeft grote zorgen over de aanwijzing van deze  zoeklocatie in het gebied waar zij werken en wonen. Hun brede bezwaren vanuit natuur- en  leefomgevingsperspectief zijn:  

-Verstoring van het naastgelegen weidevogelgebied in de Biertse polder; 
-Verstoring c.q. verdwijning van de flora en fauna in de Bernisse alsmede van de akkergronden in polder Hoenderhoek; 
-Vernietiging van een authentiek stuk polder; 
-Door grootverbruik van zoetwater uit de Bernisse, ontstaat verzilting van de gronden in Nissewaard; Onevenredige toename van het aantal verkeersbewegingen op wegen die daarvoor niet toereikend  zijn (te smal, niet geschikt voor zwaar verkeer, bomendijken); 
-En de veiligheid die in het geding komt. Enerzijds veroorzaakt door de enorme toename van het  aantal verkeersbewegingen (24/7) anderzijds in geval van incidenten. 

Net zoals in 2020 is ook nu de Maasvlakte de meest geschikte locatie voor deze industriële plannen. 

Gaan deze plannen u ook zo aan het hart? Tijd voor actie! Want het is heel kort dag! Tot en met 3  april 2024 kunt u bezwaar aantekenen via deze link.