Nissewaard volgt verkeerssituatie op twee rotondes met camera’s

De gemeente Nissewaard gaat de verkeerssituatie en het weggedrag bij twee rotondes in Spijkenisse aan de hand van videoanalyses beoordelen. Het gaat om de rotondes waar relatief veel ongevallen met letsel gebeuren: de rotonde dr. J.M. den Uyllaan-Raadhuislaan-Centrumlaan om en de rotonde op de kruising Eikenlaan-Hekelingseweg-Planetenlaan. Met de resultaten gaat de gemeente bekijken hoe zij de verkeersveiligheid op de genoemde locaties kan verbeteren.

Diverse videocamera’s kijken ruim 60 uur naar alle ‘takken van de rotonde’ en tellen alle momenten dat fietsers, voetgangers en auto’s elkaar te dichtbij passeren. De analyse van de beelden laat zien op welke takken van de rotondes het fout gaat, dan wel bijna fout gaat. Wethouder Jan-Willem Mijnans van Verkeersveiligheid wil met de resultaten zo snel mogelijk aan de slag:

Alle verkeersdeelnemers, automobilisten, fietsers en voetgangers moeten op een veilige manier aan het verkeer in Nissewaard deel kunnen nemen. Deze twee rotondes blijken daarbij kwetsbare locaties te zijn. Met de resultaten van de video-opnamen kunnen we gericht aan de slag om de verkeersveiligheid op deze twee rotondes te verbeteren.

wethouder Jan-Willem Mijnans

Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld tijdens de opnamen. De camera’s zijn zodanig ingesteld dat gezichten of kentekens niet herkenbaar zijn. Daarmee voldoet het project aan alle voorschriften die in de Nederlandse privacywetgeving worden genoemd. Het gaat om een beproefde methode die al bij diverse gemeenten, zoals Vlissingen, Den Haag en Harderwijk is toegepast. De beelden leveren informatie op over de antwoorden op de vragen hoe vaak een (bijna) ongeval plaatsvindt, waar dat op de rotondes gebeurt, in welke situaties het grootste risico op een (bijna) ongeval voor komt en wat de snelheden zijn van de voertuigen op de rotonde. De camera’s staan op de rotondes tot en met 8 april.