In memoriam Cees H. van Wijngaarden  10 juni 1940 – 1 maart 2024

Door: Joop van der Hor

Oudere inwoners van Spijkenisse en omgeving kennen hem allemaal. Feitelijk is hij het vierde mannetje van de Krom, de geestelijk vader van de Dorpsomroeper, de klokkenluider van het carillon, de man achter de dansende kikkers en nog heel veel meer beeldende kunst in Spijkenisse. Cees was ook de man die in 1965 de inmiddels verdwenen weekkrant ‘De Botlek 1’ en ‘Spijkenisse Extra’ van zijn vader overnam . Deze was de krant gestart in 1951 met amper geld voor papier en drukwerk en magere inkomsten uit een handje vol advertenties. Het was echter zoon Cees die de krant tot een succes wist te maken en niet alleen het streeknieuws in Spijkenisse en omgeving huis-aan-huis bracht, maar ook ‘over de brug’ in Hoogvliet en Pernis met ‘De Botlek 2’. 

Cees van Wijngaarden is op 10 juni 1940 geboren in Oudenhoorn maar mag zich een echte ‘Spikkernisser’ noemen want al op zijn derde jaar verhuisden zijn ouders naar het dorpje aan de Oude Maas. Het ouderlijk huis stond in de nabijheid van de kleine kantoorboekhandel van vader Daan (1916) aan de Voorstraat 54, het latere kantoor van de krant. Ondanks zijn jonge leeftijd maakte de oorlog een onuitwisbare indruk op de nog jonge Cees. In een interview in de allerlaatste Botlek ooit, liet hij weten: ‘Ik heb de V1’s, de vliegende bommen die de Duitsers op Londen en Antwerpen afvuurden, over zien vliegen. Alles in die periode speelde zich af rondom de oude dorpskerk. We woonden toen in de Kooistraat, hadden het arm en weinig te eten maar hebben nooit honger geleden. Ondanks alles heb ik een leuke jeugd gehad. Ik volgde zowel christelijk onderwijs op de lagere school als openbaar onderwijs op de ULO aan de Karel Doornmanstraat en daarna naar de HBS in Rotterdam.’ In 1965 vroeg zijn vader om ‘op de krant’ te komen werken, iets wat de vrijgevochten Cees aanvankelijk niet zo zag zitten. Maar onder zijn bezielende leiding wist hij de krant betekenis te geven en bekendheid. Toen de krant in 1974 werd overgenomen door Sijthoff/Wegener stapte Cees over naar de Haagse Courant. Dat ‘zijn ’Weekkrant’ uiteindelijk na nog eens twee fusies een roemloos einde was beschoren, is hij nooit echt te bovengekomen. 

Kunstliefhebber en kunstschenker
Cees was de drijvende kracht achter de stichting Oud & Nieuw Spijkenisse. In totaal heeft de stichting 14 kunstwerken laten vervaardigen en door heel Spijkenisse laten plaatsen. Zijn laatste ‘kunstje’ was de vervaardiging van het beeld ‘de Dansende kikvorsen’ in de waterpartij naast theater De Stoep. Ondanks zijn afnemende gezondheid bleef hij zich hiervoor inzetten. Het beeld werd onder grote belangstelling op 13 mei 2023 onthuld door wethouder Jeroen Postma. Hoewel Cees blij was over de wijze waarop Postma de rol van loco burgemeester op zich nam, was hij ernstig teleurgesteld dat de burgemeester de honneurs aan een ander overliet en dat stak hij bij gelegenheid dan ook niet onder stoelen of banken.

Afgelopen vrijdag is ‘Mister Botlek’ op 83-jarige leeftijd vredig heengegaan. Als schrijver van dit in memoriam is mij de eer gegeven om op persoonlijke titel de laatste woorden uit te spreken: ‘Bedankt Cees voor jouw inzet en kunstzinnige giften aan de gemeente Spijkenisse en het latere Nissewaard. Ik wens jou vrouw Lenie en de (klein)kinderen heel veel sterkte en mooie herinneringen. Voor mij was je een voorbeeld van onverzettelijkheid en doorzettingsvermogen. Bedankt voor alle bijzondere gesprekken die wij de afgelopen twee jaar hebben mogen voeren. Ik neem mijn denkbeeldige hoed voor je af en maak een diepe buiging; adieu ouwe strijder, je hebt Nissewaard met al die kunstwerken op de culturele kaart gezet.’

NB: Op donderdag 7 maart tussen 19 en 20 uur is er gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in het crematorium aan de Oprelseweg 3 te Spijkenisse. De familie geeft er de voorkeur aan de crematieplechtigheid in besloten kring plaats te laten vinden. 

Beeld: Joop van der Hor