Wethouder over windmolens: “We móéten wel, met buikpijn”

Als de raad mee stemt, komen er toch vijf windturbines op de dijk tussen Geervliet en de Spijkenisserbrug. Wethouder Chris Hottentot van de gemeente Nissewaard legt in een gesprek met Spieke uit waarom dat volgens hem niet anders kan. We hebben gezocht naar argumenten om de molens niet toe te laten, maar de spelregels zijn zo dat we het niet kunnen weigeren.’ De wethouder geeft meerdere keren in het gesprek aan ‘er pijn in de buik van te hebben.’

Het college van Nissewaard, bestaande uit vijf wethouders en de burgemeester, begrijpt dat inwoners ze niet graag zien. Toen in 2018 duidelijk werd dat er gebieden werden aangewezen voor windmolens, kwam ook de Brielse Maasdijk en een stukje Plaatweg naar voren. Dat gebied werd toen aangewezen als een plek waar tien windturbines mogen komen. Het bedrijf HVC Landwind heeft aangegeven er vijf te willen plaatsen, drie aan de westkant tussen de Hartelbrug en Geervliet, en twee aan de oostkant tussen de Hartelbrug en de Spijkenisserbrug.

Toen Chris Hottentot wethouder werd in 2022, nam hij het dossier over van zijn voorganger Igor Bal. Hottentot was altijd tegen de windturbines aan de oostzijde van de Hartelbrug, maar geeft nu aan dat het niet anders kan dan de opgestelde spelregels volgen. ‘Je kunt niet eerst als gemeente ja zeggen en dan later nee.’

Wel geeft hij aan allerlei adviezen te hebben ingewonnen en strenge regels en normen te hebben opgesteld voor HVC Landwind. ‘We proberen er alles aan te doen om overlast te voorkomen.’ Het liefst had hij zelf drie windturbines gezien, alleen aan de westkant van de Hartelbrug. ‘Die windturbines veroorzaken de minste overlast.’ Hij heeft hierover gesproken met Landwind, maar die gaf aan dat ze daarmee de business case niet rondkrijgen. De door Landwind aangevraagde vergunning kan niet zomaar geweigerd worden, omdat daarvoor een gegronde reden moet zijn, ‘maar die werd niet gevonden.’ ‘We hebben van veel partijen informatie ingewonnen, maar niemand had de oplossing.’

Het voorstel ligt nu bij de gemeenteraad. Die neemt op 25 oktober in een commissievergadering een aanloop en op 2 november in een raadsvergadering een besluit. De wethouder heeft geadviseerd het besluit over te nemen. ‘Het zou mooi zijn als de gemeenteraad nog wel geldige argumenten kan vinden om het tegen te houden, want dat is de enige reden om geen rechtszaak te krijgen, of dat de provincie het heft overneemt.’ Dat laatste is inmiddels al wel het geval bij de gemeenten Lansingerland en Katwijk. ‘Als dat bij ons ook gebeurt, kunnen alle strenge eisen die wij hebben gesteld vervallen,’ zegt de wethouder. De provincie heeft de regie nog aan Nissewaard toegekend. Zuid-Holland is op de hoogte van wat Nissewaard wil met de windturbines.

Overlast
Om overlast te voorkomen moet Landwind de windturbines stilzetten als er bijvoorbeeld te veel geluid naar de woningen gaat of als er slagschaduw ontstaat. ‘Dat kan hoogstens een paar minuten aanhouden, omdat een windturbine niet direct stilstaat.’ ‘Handhaving wordt ingezet als toch blijkt dat er overlast ontstaat. Bewoners kunnen zich dan bij handhaving melden als zij overlast ervaren.’ Wel wordt aangegeven dat er niet actief gecontroleerd gaat worden, omdat Hottentot ervan uitgaat dat Landwind zich aan de vergunning zal houden.

Toekomst
Met de eerste vijf windturbines is het verhaal nog niet af. De wethouder geeft desgevraagd aan dat er in de toekomst meer windturbines bij kunnen komen. ‘Tien windturbines zijn op deze strook mogelijk. Maar, zolang ik er zit, zal ik ze op andere plekken proberen te krijgen.’ Aan welke locaties hij denkt is nog onduidelijk. De gemeenteraad wees eerder de Zeedijk bij Zuidland af. Ook de Beerenplaat was geen optie.

De gemeente Nissewaard moet in 2050 volledig energieneutraal en circulair zijn en bestand tegen de veranderingen in het klimaat. De gemeente Nissewaard wekt nu 5% van de verwachte energievraag in 2050 op. Met de vijf windturbines wordt dat ongeveer 27%.