Uitbetaling energietoeslag 2023 start in november in Nissewaard

Op 3 oktober is de energietoeslag 2023 vastgesteld door de Eerste Kamer. Dat betekent dat gemeente Nissewaard aan de slag gaat met het uitkeren van de energietoeslag voor 2023. Vanaf 1 november kunnen de eerste inwoners van Nissewaard de energietoeslag op hun rekening verwachten. De energietoeslag is €1.300,- en is voor huishoudens met een inkomen tot en met 120 procent van het sociaal minimum. De energietoeslag is bedoeld voor de hoge kosten van de energie.

Gemeente Nissewaard betaalt de energietoeslag automatisch uit aan de inwoners van wie het inkomen bekend is. Dit zijn onder andere inwoners die een bijstandsuitkering (Participatiewet-uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd, IOAW, IOAZ of Bbz 2004) ontvangen.

De inwoners die vorig jaar de energietoeslag hebben gekregen en dit jaar ook voldoen aan alle voorwaarden, ontvangen de energietoeslag ook automatisch.

Zelf de energietoeslag aanvragen
Gemeente Nissewaard keert niet aan alle inwoners de energietoeslag automatisch uit. Inwoners met een inkomen tot en met 120 procent van het sociaal minimum kunnen de energietoeslag zelf aanvragen. Dat kan vanaf 4 december 2023 via nissewaard.nl/energietoeslag met behulp van de DigiD. Op deze webpagina staat ook alle informatie over de energietoeslag 2023.

Inwoners kunnen ook hulp krijgen bij het online aanvragen van de energietoeslag. Zij kunnen bellen met 14 0181 of hulp vragen bij Stichting Stimos.