Rijkssubsidie van ruim € 1,2 miljoen voor verbetering verbinding Uitstraat – Nieuwstraat

De gemeente Nissewaard ontvangt € 1,24 miljoen subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als bijdrage aan de verbetering van de verbinding tussen de Uitstraat en de Nieuwstraat. Nissewaard is daarmee een van de negen gemeenten in Nederland die in het kader van het programma Impulsaanpak Winkelgebieden financiële ondersteuning krijgt om hun winkelgebied te verbeteren. Met het programma stimuleert de rijksoverheid gemeenten om (delen van) hun binnenstedelijke winkelgebieden toekomstbestendig in te richten.

Onderzoek
Het college van B&W van Nissewaard heeft eind vorig jaar laten onderzoeken hoe de verbinding tussen de Uitstraat en de Nieuwstraat verbeterd kan worden. De subsidie wordt toegevoegd aan de financiën die nodig zijn om de plannen te realiseren. Bij het onderzoek is niet alleen gekeken naar de technische onderdelen, zoals de roltrap en de lift, maar ook naar de aantrekkelijkheid en sfeer in dit deel van het centrum. De verbetering van de genoemde verbinding is een van de onderdelen van het uitvoeringsprogramma voor transitie van ‘winkelgebied’ naar ‘stadshuiskamer’. Dit programma is tot stand gekomen door samenwerking tussen winkeliers, vastgoedeigenaren, de BIZ Stadscentrum Spijkenisse en de gemeente om te komen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig winkelgebied.

Woningen en groen
In het projectvoorstel van Nissewaard is er aandacht voor het terugdringen van leegstand, het realiseren van meer woningen en het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo wordt winkeloppervlakte gesaneerd, waardoor er ruimte ontstaat voor woningen, meer groen en ontmoetingsplekken. Met het project wil Nissewaard ook de verbinding tussen (winkel)straten verbeteren, het versnipperde winkelaanbod aanpakken, de aantrekkelijkheid en de toegankelijkheid van het gebied verbeteren.

Samenwerking
Naast de inzet van gemeenten hebben particuliere investeerders een belangrijke rol in de totstandkoming van het project. Wethouder Hamerslag is verguld met de financiële bijdrage vanuit het Rijk: “Deze subsidie stimuleert ons om samen met andere partijen dit deel van het centrum te transformeren naar een aantrekkelijke plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Bovendien willen we hiermee een betere overgang realiseren van de Uitstraat naar de Nieuwstraat en een aangenamere sfeer creëren.”

Bericht: Gemeente Nissewaard