Groot onderhoud Heemraadlaan in Spijkenisse

Vanaf vrijdag 24 maart tot eind juni 2023 voert de gemeente Nissewaard groot onderhoud uit aan de Heemraadlaan, tussen de Ouverturelaan tot net voorbij de Dreef. Zowel de rijbaan als de groenstroken worden aangepakt. Tijdens de werkzaamheden is de Heemraadlaan afgesloten voor doorgaand verkeer en wordt omgeleid via de Baljuwlaan, de Groene Kruisweg en de Schenkelweg. De aangrenzende wijken Sterrenkwartier en De Akkers blijven bereikbaar. Fietsers en voetgangers worden waar nodig plaatselijk omgeleid.

Om ervoor te zorgen dat de aangrenzende wijk altijd bereikbaar blijven, worden de wegwerkzaamheden gefaseerd uitgevoerd (van west naar oost):

Fase 1: Heemraadlaan, Ouverturelaan tot en met kruising Akkersweg (24 maart t/m 24 april);

Fase 2: Heemraadlaan, Akkersweg tot kruising Galileilaan (25 april t/m 16 mei);

Fase 3: Heemraadlaan, kruising Galileilaan tot de Dreef (17 mei t/m 16 juni);

Fase 4: Heemraadlaan, kruising Dreef tot einde werkvak (17 juni t/m 30 juni).

De omleiding voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten zal per fase verschillen. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

Werkzaamheden
Het asfalt wordt vervangen door geluidsreducerend asfalt en de rijbaan wordt op slechte stukken opnieuw gemaakt. De verharding in de middenbermen wordt verwijderd en ingezaaid met bijenmengsel. Ook de inrichting van de groenstroken verandert. De gemeente is van plan om hier geluidsschermen te plaatsen in overleg met de aanwonenden. Aan de zuidkant van de Heemraadlaan worden wadi’s aangelegd in de groenstrook tussen de rijbaan en het fietspad. Wadi’s zijn groene greppels die regenwater (tijdelijk) kunnen opslaan.

Planning
De werkzaamheden aan de rijbaan duren van eind maart t/m juni 2023. Het verwijderen van groen, het opnieuw aanplanten van groen en het eventueel plaatsen van geluidsschermen wordt in het plantseizoen begin 2024 uitgevoerd.

Actuele informatie
De actuele informatie staat op de website www.nissewaard.nl/heemraadlaan. Deze informatie is ook te vinden in de BouwApp. De BouwApp is te downloaden via de App Store of de Google Play Store op de telefoon.