Pilot woonbegeleiding gestart voor jonge moeders

In december 2022 is in Spijkenisse een pilot gestart voor jonge moeders tussen de 18 en 27 jaar die dak- en thuisloos zijn geraakt of bij wie sprake is van een instabiele woonsituatie. Om te voorkomen dat zij met hun kinderen in de opvang terechtkomen, krijgen deze moeders een tijdelijke woonplek met passende begeleiding. De pilot past in het beleid om het gebruik van de maatschappelijke opvang te verminderen. 

De pilot is een samenwerking tussen de gemeente Nissewaard, woningcorporatie Maasdelta en Centrum Voor Dienstverlening (CVD). Maasdelta stelt gedurende de pilot vijf gemeubileerde en gestoffeerde woningen beschikbaar. Deze woningen liggen dicht bij elkaar, zodat onderlinge uitwisseling tussen de moeders mogelijk is. CVD is een maatschappelijke organisatie in de regio Rijnmond voor mensen bij wie een stabiele en veilige thuisbasis ontbreekt. De medewerkers van CVD zullen de moeders, die vaak complexe problemen op meerdere leefgebieden hebben, intensief begeleiden, zodat zij hun bestaan weer op kunnen bouwen en actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Beschermd thuis
In de regio Zuid-Hollandse Eilanden zetten de gemeenten stevig in op preventie van dak- en thuisloosheid door het realiseren van een sluitende aanpak, variatie in woonvormen en passende begeleiding. De ambitie is om iedereen die dat nodig heeft, een beschermd thuis te bieden. Voor de mensen die toch een beroep moeten doen op de maatschappelijke opvang is het van belang dat ze zo snel mogelijk kunnen uitstromen naar een passende woonplek. Maatschappelijke opvang wordt bij voorkeur bij uitzondering geboden en liefst zo kort mogelijk.

Financiering
De pilot is een voorbeeld van een andere woonvorm met passende begeleiding. De pilot is gefinancierd met middelen van het Rijk in het kader van de Brede Aanpak voorkomen dak- en thuisloosheid.

Bericht: Gemeente Nissewaard, Beeld: Cheryl Holt via Pixabay