Theatergroep Hoogvliet van start

Na een eerdere succesvolle voorstelling op 20 juni is Theatergroep Hoogvliet terug en op maandagavond 5 september was de eerste repetitiedag. Vanaf 18:00 uur was de inloop voor iedereen die zich had aangemeld in Huis van de Wijk de Zevensprong om vervolgens gezamenlijk te eten. Na het eten is er gestart met de repetitie. Ook deze keer zorgt Irene Siekman voor de begeleiding en regie. Irene Siekman is sociaal theatermaker, schrijft, regisseert en speelt.

Irene was blij met de opkomst van 9 deelnemers, de komende weken kunnen mensen zich nog aanmelden om aan te sluiten bij de theatergroep. Hoe eerder je meedoet hoe interessanter je rol kan zijn. Zodra de voorstelling meer vorm gaat krijgen zullen de (hoofd)rollen verdeeld gaan worden.

De warming-up bestond uit diverse oefeningen zo begon de groep met ‘’tijger, koe, ruimtewezen’’. De groep ging in een kring staan, iedereen moest een keuze maken wat hij/zij ging uitbeelden. De tijger maakte een grommend geluid en een krabbende beweging met een arm, de koe kijkt wat om zich een en begint dan te loeien en het ruimtewezen kon uitgebeeld worden door met beide wijsvingers boven het hoofd ‘’antennes’’ te maken en een bliepend geluid te maken.

Het was de bedoeling om na het aftellen van 3 naar 1 allemaal tegelijk hetzelfde geluid en uitbeelding te kiezen. De eerste keren was het een grote chaos, maar na een aantal keer herhalen lukte het om eensgezind af te sluiten. Een andere oefening was ‘’beeldhouden’’, in tweetallen was de ene kandidaat de beeldhouder en de ander de klei. Zonder te praten en dus door het lichaam van de ander te positioneren of eigenlijk te boetseren konden verschillende scènes worden uitgebeeld. Het was vervolgens aan de rest van de groep om te zien en soms een beetje raden wat de beeldhouwer bedoeld had.

Voor Irene zijn deze oefeningen zeer waardevol om in te schatten wie wat goed kan en waar de talenten van iemand zitten. Door dit regelmatig te doen raken de deelnemers ook met elkaar verbonden en ontstaat er een leuke dynamiek. De reden om mee te doen is erg verschillend, zo is een deelneemster mantelzorger en heeft met deze avond iets om naar uit te kijken en even tijd voor zichzelf te hebben. De ander heeft al wat ervaring en wil graag de groep ondersteunen.

Dat er spelers tussen zitten met ervaring bleek wel toen er een ernstige gebeurtenis moest worden uitgebeeld. Een van de deelneemsters barstte in tranen uit, waarna haar medespeelster begon te troosten. De overige deelnemers stonden er even vertwijfeld bij en vroegen of het wel ging of dat ze nog aan het spelen was. “JA klonk er enthousiast en opgewekt, ik zat nog in mijn rol.”

Je kan de komende weken nog steeds meedoen. Aanmelden kan per e-mail [email protected] of per telefoon 06-20738921. Bezoek ook de website van Theater Hoogvliet voor meer informatie: www.tghoogvliet.nl.