Coalitieakkoord en nieuwe wethouders: dit gaat er veranderen in Nissewaard

“Samen bouwen op Nissewaard” luidt de titel van nieuwe coalitieakkoord tussen ONS, PvdA en Nissewaard Lokaal. “Zo krijgen bijvoorbeeld de wijken De Akkers, Waterland en De Hoek een extra kwaliteitsimpuls, investeren we in onze onderwijsgebouwen en onze bereikbaarheid, maken we onze gemeente groener en sportiever, is er zorg voor wie dat nodig heeft en breiden we onze voorzieningen uit voor onze minima,” leggen de partijen uit. Ook komen er twee andere wethouders.

De partijen ONS Nissewaard, PvdA en Nissewaard Lokaal vormen op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing de coalitie voor de periode 2022 – 2026. In het coalitieakkoord is verwoord wat de coalitie belangrijk vindt en wat ze de komende collegeperiode voor onze inwoners en ondernemers willen bereiken. Daarbij willen ze verder bouwen op de solide basis die de afgelopen jaren met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties is gelegd. Met dit coalitieakkoord schetsen ze debelangrijkste opgaven en laten zij zien hoe ze gaan bouwen aan en in Nissewaard: een aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente.

“Wonen, werken en leven in Nissewaard moet fijn zijn, en dat blijven! We kijken verder, want we doen het niet alleen voor onze huidige inwoners, maar ook voor onze toekomstige inwoners. Ook onze kinderen en kleinkinderen moeten hier straks met veel plezier kunnen wonen, werken en ontspannen. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we nu investeren en in de toekomst. Op weg naar die aantrekkelijke vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040 komen we een aantal opgaven tegen, waar we met elkaar aan gaan bouwen. Zo krijgen bijvoorbeeld de wijken De Akkers, Waterland en De Hoek een extrakwaliteitsimpuls, investeren we in onze onderwijsgebouwen en onze bereikbaarheid, maken we onze gemeente groener en sportiever, is er zorg voor wie dat nodig heeft en breiden we onze voorzieningen uit voor onze minima.”

“We bevinden ons in bijzondere en uitdagende tijden. Vier jaar geleden duurde een crisis maximaal een paar dagen, of gebeurde het duizenden kilometers verderop. De laatste jaren lijken de diverse crises bijna naadloos in elkaar over te lopen. En allemaal hadden en hebben ze een grote impact, niet alleen op onze samenleving als geheel, maar ook op de individuele inwoner, de ondernemer en de gemeentelijke organisatie.”

“Als gemeente willen wij een anker zijn voor onze inwoners, ondernemers verenigingen en organisaties. Dit vraagt een duidelijke koers, zodat men weet wat ze van ons kunnenverwachten.” Door een open en transparante cultuur – ‘doen wat we zeggen, en zeggen wat we doen’ – willen de partijen bouwen aan het vertrouwen.

Door het beheersen van de risico’s en het versterken van het weerstandsvermogen heeft de gemeente in de afgelopen jaren een gezonde buffer opgebouwd. Ondanks tegenvallers vanuit het Rijk zet de coalitie zich in om een gezonde stabiele financiële huishouding neer te zetten. Tegelijk zal er een aanzienlijke investering gedaan moeten worden om onze gemeente schoon, heel en veilig te houden en op bepaalde vlakken wat extra’s te doen.

De coalitie vindt het belangrijk om benaderbaar te zijn en goed in gesprek met de inwoner op een laagdrempelige en toegankelijke manier. Ook met de raad. Op verzoek van de overige partijen gaat de coalitie op dinsdag 24 mei aanstaande in gesprek over het coalitieakkoord.

Het volledige akkoord is te vinden op www.nissewaard.nl/coalitieakkoord

De beoogde wethouders op volgorde van locoschap zijn:

  • Martijn Hamerslag (ONS)
  • Wouter Struijk (PVDA)
  • Chris Hottentot (Nissewaard Lokaal)
  • Jan Willem Mijnans (ONS)
  • Jeroen Postma (ONS)