Herinrichting Borgtweg van start

Vanaf dinsdag 19 april gaat de Borgtweg in Spijkenisse op de schop. In een tijdsbestek van circa drie maanden vindt er een grootschalige herinrichting plaats van deze weg. Dan zijn er omleidingsroutes voor auto’s in de richting van De Hartelborgt en voor fietsers richting het Botlekgebied. Daarnaast zijn de vrachtwagenparkeerplaats, McDonalds en Tango tijdelijk niet bereikbaar.

De gemeente heeft alle betrokken organisaties op de hoogte gesteld en in een vroegtijdig stadium betrokken bij de fasering van de werkzaamheden. Om hinder zo veel mogelijk te beperken, is gekozen voor een aanpak met twee fasen en vinden de meest ingrijpende werkzaamheden ’s nachts plaats. 

Eerste fase
De eerste fase bestaat uit werkzaamheden aan het zuidelijke deel van de Borgtweg, dat ligt tussen de Groene Kruisweg en de Mosterweg. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf dinsdag 19 april tot zaterdag 30 april. Voor fietsers en doorgaand verkeer naar Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt geldt er dan een omleidingsroute. De vrachtwagenparkeerplaats is van dinsdag 19 april tot zaterdag 30 april volledig gesloten. Er geldt tijdens deze periode een ontheffing om te parkeren op bedrijventerrein Halfweg. De meeste werkzaamheden vinden overdag plaats, maar van maandag 25 april tot en met vrijdag 29 april ook ’s nachts. Dan is de Borgtweg volledig afgesloten van 21:00 uur ’s avonds tot 06:00 uur ’s ochtends en zijn ook McDonalds en Tango niet bereikbaar.

Tweede fase
Vanaf maandag 2 mei is de Mosterweg weer bereikbaar als vanouds en volgt er een afsluiting van het noordelijke deel van de Borgtweg, vanaf de Mosterweg in de richting van De Hartelborgt. De omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer naar De Hartelborgt blijft daarom nog van kracht tot zaterdag 9 juli. Fietsers kunnen hun weg via een korte omleidingsroute vervolgen via het Hartelpark. Ook in deze fase vinden de meeste werkzaamheden overdag plaats. Wel is er op 27 juni een volledige nachtafsluiting van de Borgtweg, zodat de deklaag van het asfalt en de markering aangebracht kunnen worden. Dat betekent dat ook op 27 juni vanaf 21:00 uur ’s avonds tot 06:00 uur ’s ochtends de vrachtwagenparkeerplaats, McDonalds en Tango niet bereikbaar zijn. Ook tijdens deze fase kunnen gebruikers van de vrachtwagenparkeerplaats terecht op bedrijventerrein Halfweg.

Veiliger maken
De Borgtweg in Spijkenisse is een belangrijke verbinding voor fietsers tussen de Groene Kruisweg en Markenburgweg. De Markenburgweg is voor hen een belangrijke route naar het Botlekgebied via de Hartelbrug. Op dit moment is de Borgtweg onveilig, omdat verschillende soorten verkeersstromen samenkomen op een vrij smalle rijbaan. Dit gaat de gemeente, mede dankzij een bijdrage van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, verbeteren. Over de gehele lengte van de Borgtweg komt er een vrijliggend fietspad. Hierdoor ontstaat een goede en veilige verbinding voor zowel gemotoriseerd verkeer als langzaam verkeer. Tijdens deze herinrichting komen er ook 55 parkeervakken bij evenals beplanting en duurzame ledverlichting. Ook wordt het gehele wegvak voorzien van asfalt. Voor meer informatie: www.nissewaard.nl/borgtweg.

Beeld/Bericht: Gemeente Nissewaard