#GR2022: Wij geloven in Nissewaard!

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 komen eraan! Maar waar moet je als inwoner van Nissewaard op 14, 15 of 16 maart op stemmen? Aan politieke partijen is gevraagd of zij u willen informeren met waar zij voor staan. In de periode naar 16 maart zullen de partijen u gaan laten zien wie zij zijn en waar ze voor staan. De partijen schrijven zelf het bericht. Vandaag presenteert ChristenUnie-SGP zich!

De ChristenUnie-SGP is al sinds 1982 een stabiele factor in de gemeenteraad. Eerst in de gemeente Spijkenisse en later in Nissewaard. De christelijke partijen hebben duidelijke ambities. Zij willen Nissewaard mooier, veiliger, socialer, groener en schoner maken dan dat de gemeente nu al is.  

Veiligheid vergroten

De ChristenUnie-SGP wil de woonwijken en dorpskernen veiliger maken. Te vaak worden woningen gesloten, omdat er achter de voordeur drugsgerelateerde zaken worden geconstateerd. Te vaak horen wij van jongeren die met wapens lopen door onze wijken. Te vaak zien we vandalisme, criminaliteit en overlast. Dat moet anders! De wijkagent mag best zichtbaar zijn in onze wijken en aanspreekbaar voor de inwoners. Wij ondersteunen goede initiatieven als buurtpreventie, Burgernet en WhatsApp-groepen. Cameratoezicht, waaronder de mobiele camera, blijft noodzakelijk. Het is ook belangrijk om de eigen woonomgeving schoon en heel te houden. Samen gaat ons dat lukken!

Jeugdzorg versterken
Door de versnelling in de maatschappij, de hoge verwachtingen richting kinderen en jongeren en het steeds meer ontbreken van stabiele thuissituaties, vallen er steeds meer kinderen uit. De ChristenUnie-SGP is daar bezorgd over en wil de jeugdzorg versterken. Er moet zeker geld bij, maar de focus moet op de oplossing liggen: De juiste hulp en ondersteuning voor onze kinderen! De eigen kracht van ouders indien mogelijk, maar ook de inzet van informele steun, praktische hulp in de gezinnen, schuldhulpverlening en het slimmer inkopen van specialistische jeugdhulp. Onze kinderen zijn het waard!

Groenonderhoud verbeteren en schoon Nissewaard

De ChristenUnie-SGP vindt dat het onderhoud van het groen in Nissewaard op orde moet zijn. Van veel inwoners horen wij dat het onderhoudsniveau niet overal in de gemeente goed is. Het groen staat te hoog, wordt niet onderhouden of er vindt verwildering van groen plaats, zo horen wij. De ChristenUnie-SGP wil een duidelijke strategie waar onderhoudsniveau A noodzakelijk is en gewenst is en waar dat minder noodzakelijk is. 

In sommige wijken ligt veel rommel op straat, zijn de (ondergrondse) containers overvol en staan de schuttingen scheef op zijn kapot. Ook hier willen wij een slag maken. Met elkaar moet het mogelijk zijn om onze straten en pleinen schoon te houden, het vuil tijdig te laten ophalen en ook onze tuinen goed te verzorgen.  

Wonen in Nissewaard

Er wordt flink gebouwd in Nissewaard en dat zal de komende jaren ook het geval zijn. De ChristenUnie-SGP wil woningen bouwen die de gemeente echt nodig heeft. Starterswoningen, ouderenwoningen, sociale huurwoningen en levensloopbestendige woningen. Daarnaast willen wij dat onze eigen inwoners graag in Nissewaard willen blijven wonen. Het woningaanbod moet dus worden afgestemd op wat onze inwoners wensen!

Bereikbaar Nissewaard

De Blankenburgtunnel (of Maasdeltatunnel), een verbrede N57, een extra oeververbinding over het Hartelkanaal, ongelijkvloerse kruisingen op Voorne-Putten, verbetering van de doorstroming op het Baljuwplein, allerlei kleine, technische verkeerskundige verbeteringen in en om Nissewaard. Ze zijn ongetwijfeld nodig en nuttig. Een echte duurzame oplossing voor de bereikbaarheid van Nissewaard is en blijft de A4-Zuid. Die moet hoger op de agenda van Rijk en regio.

Een volwaardig ziekenhuis
Last but not least: De ChristenUnie-SGP wil een volwaardig ziekenhuis voor Nissewaard en Voorne-Putten. Ooit hadden we een ziekenhuis en die moet er weer komen. Uitstekende zorg, 24/7 open en gemakkelijk bereikbaar voor alle Nissewaarders. Wij gaan ervoor!