#GR2022: VOOR meer vertrouwen en resultaat!

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 komen eraan! Maar waar moet je als inwoner van Nissewaard op 14, 15 of 16 maart op stemmen? Aan politieke partijen is gevraagd of zij u willen informeren met waar zij voor staan. In de periode naar 16 maart zullen de partijen u gaan laten zien wie zij zijn en waar ze voor staan. De partijen schrijven zelf het bericht. De derde partij die zich presenteert is de nieuwe partij VOOR Nissewaard.

VOOR Nissewaard is een lokale partij van aanpakkers, VOOR en door Nissewaarders. Wij staan voor eerlijke politiek, waarbij integriteit en transparantie de kernwaarden zijn. De lokale politiek zien wij als een maatschappelijke onderneming. De inwoners en ondernemers zijn de klanten en die hebben wensen en behoeften, waar je als gemeenteraad oog voor moet hebben en naar moet luisteren.

Het runnen van deze maatschappelijke onderneming is proactief vooruitkijken, kansen zien en benutten en dat allemaal via korte beslislijnen en dus zo efficiënt mogelijk. Alles is erop gericht om een balans te vinden in wonen, werken en ontspannen vanuit goed gemeentebestuur.

Inwoners bepalen de politieke agenda
Wij geloven in een aanpak vanuit en met de inwoners van alle wijken en kernen.
Wij zijn continu in gesprek, bevragen, dagen uit en pakken thema’s collectief op.

Door actief in gesprek te gaan met, en te luisteren naar, de inwoners en ondernemers van Nissewaard is het de doelstelling van VOOR Nissewaard dat juist zij de politieke agenda gaan bepalen. Door de inbreng en aanwezigheid van onze wijkvertegenwoordigers is VOOR Nissewaard breed vertegenwoordigd in de samenleving. Met de kennis en ervaring van onze denktank – een team van experts in diverse disciplines – zijn wij ervan overtuigd de inwoners van Nissewaard op de juiste, transparante en eerlijke wijze te kunnen ondersteunen, adviseren en representeren.

Volgens VOOR Nissewaard is dit de taak van een gekozen volksvertegenwoordiger.
Niet reactief, maar pro actief. Niet tegenwerken, maar samenwerken.

Door Vooruitstrevend, Onafhankelijk, Ondernemend en Resultaatgericht aan het werk te gaan, maken wij samen met de inwoners van onze mooie gemeente echt een leefbare, veilige, zorgzame, bereikbare, duurzame maar vooral fijne plek om te wonen, werken, ondernemen en ontspannen. 

Transparant gemeente- en vergunningenbeleid
VOOR Nissewaard is een groot voorstander van openbaarheid van bestuur. Uiteindelijk, zo is onze gedachte, leidt transparantie automatisch tot meer vertrouwen van de inwoners in het (gemeente)bestuur. Er gebeurt in onze ogen teveel achter de schermen en er wordt veel informatie juist niet gedeeld met inwoners. Ook zijn ambtelijke stukken moeilijk leesbaar voor velen. VOOR Nissewaard wil staan voor een betrouwbare, transparante gemeente ,die informatie toegankelijk, leesbaar en openbaar maakt voor alle inwoners.

Wonen
Door de huidige overspannen woningmarkt is het onze opgave meer betaalbare woningen naar behoefte te bouwen. Voornamelijk woningen voor de doelgroepen waar de woningnood het grootst is. Bouwen voor senioren, studenten, starters en eenoudergezinnen.

Het huidige gemeentebestuur is vooral bezig met prestigebouw – veelal ingefluisterd door grote, niet lokale, projectontwikkelaars – met als primair doel het verdienen van veel geld. VOOR Nissewaard ziet de noodzaak van het bouwen, maar dan wel naar de vraag vanuit de markt en met name naar de woonwensen van de inwoners van Nissewaard. Uiteraard moet het dorpse karakter van de kernen behouden blijven en mag daar alleen gebouwd worden in lijn met de reeds bestaande bouw. 

Speciale aandacht gaat uit naar het bouwen van levensloopbestendige woningen en het realiseren van “knarrenhoven” voor onze oudere inwoners.

Veilige wijken
Veiligheid op straat is de laatste tijd, helaas, steeds vaker in het nieuws. Regelmatig worden we opgeschrikt door geweldsincidenten met wapens en helaas worden de daders steeds jonger. VOOR Nissewaard is, bij ieder geweldsdelict, voor een streng lik op stuk beleid. Volwassen daden moeten, waar mogelijk, ook volwassen bestraft worden. Het preventief fouilleren moet worden gecontinueerd en zelfs worden uitgebreid. Uiteraard zetten wij ook in op preventie i.s.m. scholen, jongerenwerkers en politie. Iedereen die geholpen wil worden, moet de juiste ondersteuning krijgen. Wil je niet luisteren of meewerken, dan moet je maar voelen. Wij zullen niet tolereren dat onze inwoners zich niet veilig voelen in hun eigen wijk en gemeente.

Goede zorg VOOR alle inwoners
VOOR Nissewaard pleit voor een volwaardig ziekenhuis inclusief 24-uurs (spoed)zorg en IC capaciteit. Met een verzorgingsgebied van ruim 200.000 inwoners en de zware industrie in ons achterland is dit geen luxe maar noodzaak. Onlangs zijn wij een online petitie gestart via https://ziekenhuisspijkenisse.petities.nl

Wij zullen nooit instemmen met nog meer bezuinigen in de (jeugd)zorg. Als wij moeten kiezen tussen de verbouwing van het – in onze ogen prima functionerende –  stadhuis voor bijna vier miljoen of bezuinigen op de zorg, dan is onze keuze snel gemaakt.

Bereikbaarheid en OV
De bereikbaarheid van Nissewaard is voor veel inwoners een grote ergenis. Wij pleiten voor een constante en stevige lobby richting Den Haag om serieus te kijken naar een alternatieve oeververbinding waarbij de aanleg van de A4 zuid onze voorkeur heeft.

Als het aan VOOR Nissewaard ligt mogen 65 plussers en minima gratis met het openbaar vervoer reizen. Als het in Rotterdam kan, waarom dan niet in Nissewaard? Daarnaast zijn wij tegen de verdere verschraling van het openbaar vervoer in Nissewaard en stoppen wij z.s.m. met de inzet van de Spijkhopper.

Groen voor groen
Vanaf 2018 is VOOR Nissewaard – als enige partij – actief in gesprek met o.a. Staatsbosbeheer over de kaalslag in het Mallebos en in de Bernisse. Zo hebben wij weten te realiseren dat er gefaseerd gekapt werd en zijn wij nauw betrokken bij de herplanting. Samen met diverse natuurbeschermers volgen wij kritisch het groenbeleid binnen onze gemeentegrenzen en blijven wij continu in gesprek met de diverse uitvoerende partijen. Wij blijven de gemeente wijzen op het “groen voor groen” principe en zullen er alles aan doen om een duurzaam natuurbeleid te realiseren.

Ga VOORal stemmen!
Natuurlijk hopen wij dat u, na het lezen van de bovenstaande argumenten, op 14, 15 of 16 maart, stemt op VOOR Nissewaard (Lijst 11). Onze kandidaten zijn stuk voor stuk personen die op hun manier middenin de samenleving staan en maatschappelijk betrokken zijn. Ze zijn werkzaam in de (mantel)zorg, het onderwijs, als vrijwilliger bij een vereniging of stichting of zij leveren hun bijdrage als zelfstandig ondernemer.

Dit zijn onze 28 kandidaten waar wij trots op zijn en die u graag vertegenwoordigen in de gemeenteraad:

Wellicht vindt u ook dat de gevestigde orde de afgelopen jaren genoeg kansen heeft gehad om zich te bewijzen. Wat u ook beslist, wij wensen u veel wijsheid toe. Ga VOORal stemmen!

Vragen of opmerkingen? U kunt VOOR Nissewaard bereiken via [email protected] of WhatsApp 085 0230443. Het volledige verkiezingsprogramma van VOOR Nissewaard vindt u op www.voornissewaard.nl

Bericht/Beeld: VOOR Nissewaard