#GR2022: ONS is niet links of rechts; ONS is er voor alle inwoners van Nissewaard

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 komen eraan! Maar waar moet je als inwoner van Nissewaard op 14, 15 of 16 maart op stemmen? Aan politieke partijen is gevraagd of zij u willen informeren met waar zij voor staan. In de periode naar 16 maart zullen de partijen u gaan laten zien wie zij zijn en waar ze voor staan. De partijen schrijven zelf het bericht. De volgende partij is ONS Nissewaard.

Al 28 jaar zet ONS zich in voor de gemeente en haar inwoners. ONS doet dit door naar de inwoners te luisteren, voor hun belangen op te komen en door verantwoordelijkheid te nemen in het bestuur van de gemeente. Hierdoor krijgen wij als ONS juist die zaken voor elkaar die inwoners belangrijk vinden. Bij ONS Nissewaard hebben wij géén afsplitsingen, géén ruzies, géén Haagse onzin maar gewoon de schouders er onder.

ONS zit niet in het gemeentebestuur voor het ‘politieke spel’. Als partij zoeken we pragmatische oplossingen voor zaken die de inwoners bezighouden. Daarbij hoort luisteren naar de inwoners, maar ook uitleggen als zaken niet haalbaar zijn. Het maken van keuzes hoort ook bij het besturen van een gemeente, het gaat tenslotte om alle inwoners. ONS is een stabiele partij met een duidelijke visie op de ontwikkeling van Nissewaard. Door een gedegen financieel beleid is de gemeente Nissewaard een gemeente die er financieel goed voorstaat zonder dat de gemeentelijke lasten voor de inwoners reëel zijn gestegen. De woonlasten in Nissewaard liggen ruim onder het landelijk gemiddelde en dat willen we graag zo houden. 

Waar staat ONS Nissewaard voor?
Wat is ONS verhaal? ONS is ontstaan vanuit een bonte verzameling jonge mensen, allemaal nauw betrokken bij het sport- en verenigingsleven. Mensen die midden in het maatschappelijk leven staan. Geboren vanuit de drang en het geloof dat de gemeente meer zou moeten doen voor de directe leefomgeving van inwoners en dat ondersteuning van het sport- en verenigingsleven, bewonersgroepen en kernplatforms van groot belang is om deze stad en kernen leefbaar te houden. Wij willen dat bereiken via een aantal kernwaarden:

Kernwaarden ONS Nissewaard
• Het is prettig wonen in onze gemeente, omdat de wensen van inwoners gehoord en erkend worden
• Het beheer van de gemeente is van groot belang
• Het verenigingsleven is een belangrijk en een onmisbaar onderdeel in de samenleving en krijgt steun van de gemeente
• Belastingen voor inwoners zijn zo laag mogelijk en altijd gerelateerd aan de voorzieningen voor alle inwoners
• Gezond opgroeien en passende zorg vraagt om voldoende kwalitatieve voorzieningen
• Er wordt ingezet op een divers woningaanbod in onze gemeente

Onze Standpunten
ONS heeft een aantal kernwaarden voor een prettige, veilige, schone en zorgzame gemeente waar inwoners willen wonen en kinderen veilig en fijn op kunnen groeien. Naast deze standpunten hebben we natuurlijk ook nog een veel bredere visie. Voor de komende verkiezingen van 14, 15 en 16 maart heeft ONS de volgende top 10 van standpunten gekozen:

Top 10 Standpunten
1. Woonlasten voor inwoners stijgen niet
2. Uw buurt is schoon, heen en veilig
3. Zorg voor ouderen
4. Ondersteunen van verenigingen
5. Harde aanpak overlast en straatcriminaliteit
6. Betere bereikbaarheid
7. Investeren in groen en duurzaamheid
8. Kansen voor jongeren
9. Voor iedereen de zorg die nodig is
10. Economie en onderwijs

Laat uw stem niet verloren gaan. Geef op 16 maart uw stem aan lijst 1, ONS Nissewaard

Onze mensen
Met onze club aan enthousiaste mensen zijn wij elk weekend wel ergens zichtbaar in de gemeente Nissewaard. We doen dit omdat we goed in contact willen staan met onze inwoners. Dit doen we iedere week, jaar in jaar uit en al vier jaar lang. Voor de verkiezingen van 2022 hebben wij een nieuwe lijst samengesteld van 50 verkiesbare mensen. Ben je benieuwd wie er bij ONS op de lijst staat? Bekijk onze website: Klik hier.

Beeld/bericht: ONS Nissewaard