#GR2022: LieverLinks: Links & Lokaal!

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 komen eraan! Maar waar moet je als inwoner van Nissewaard op 14, 15 of 16 maart op stemmen? Aan politieke partijen is gevraagd of zij u willen informeren met waar zij voor staan. In de periode naar 16 maart zullen de partijen u gaan laten zien wie zij zijn en waar ze voor staan. De partijen schrijven zelf het bericht. De laatste partij die zich presenteert is LieverLinks.

Wij zijn LieverLinks. We zijn jong. We zijn links. We willen op een vernieuwende manier politiek bedrijven. We zijn open en eerlijk. We zijn positief ingesteld, maar niet bang om onze mening te laten horen wanneer we iets niet tof vinden. Wij staan voor een inclusieve samenleving zonder racisme, validisme, seksisme of andere vormen van discriminatie en uitsluiting. Een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn, uiten en gelijke kansen heeft. Een samenleving waarin we samen zorg dragen voor de generaties na ons door voorzichtig met onze planeet om te gaan. Hieronder een aantal onderwerpen die wij belangrijk vinden zodat je LieverLinks wat beter kunt leren kennen.

Racisme en discriminatie
Waar de huidige politiek er te vaak van uitgaat dat racisme in Nissewaard eigenlijk niet bestaat en alleen gaat over ‘losse’ gebeurtenissen, wil LieverLinks dat de gemeente erkent dat racisme en uitsluiting een belangrijke en niet te onderschatten rol speelt in onze huidige samenleving. Racisme dient als institutioneel probleem aangepakt te worden. Zolang we dit niet doen houdt het de ongelijkheid op verschillende vlakken in stand. Van een te laag advies voor de middelbare school voor kinderen van kleur, tot wetgeving die de zelfbeschikking van moslima’s schaadt. Van discriminatie op de arbeidsmarkt, tot algoritmes die verkeerde conclusies trekken op basis van bevooroordeelde data. Dit móet anders.

Toegankelijkheid
LieverLinks staat voor een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking volledig deel uitmaken van onze maatschappij. Helaas is dit nu nog niet het geval. Onze samenleving is nog te vaak ingericht voor mensen zonder beperking. Daardoor moeten mensen met een beperking zich aanpassen aan deze samenleving, terwijl dit niet altijd mogelijk is. Iedereen is onderdeel van de samenleving en de samenleving moet dus aangepast worden, zodat die toegankelijk is voor iedereen.

Wonen als recht
LieverLinks wil dat iedereen in Nissewaard prettig, betaalbaar en veilig kan wonen. Wij beschouwen wonen dan ook als een recht. Wonen is voor veel mensen een enorme kostenpost en daar wordt door anderen grof geld aan verdiend. Wij vinden dat wonen niet over winst mag gaan. Een huis is om in te wonen, niet om geld aan te verdienen.

De energietransitie vraagt om een andere visie op het gebied van wonen en bouwen. Beleid moet gericht worden op het renoveren en verduurzamen van woningen. Als sloop en nieuwbouw niet te voorkomen zijn, moet het aantal sociale huurwoningen minimaal hetzelfde blijven.

Onderwijs
LieverLinks wil gelijke kansen voor alle leerlingen in het onderwijs. Het moet voor de kansen van leerlingen niet uitmaken wat hun huidskleur is, wat hun gender- en/of seksuele identiteit is en of zij een beperking hebben. Ook het inkomen of de achtergrond van hun ouders mag geen rol spelen.

Leerlingen verdienen het om breder voorbereid te worden op het leven buiten de muren van de school. Het is belangrijk dat vroeg al begonnen wordt met lessen rondom bijvoorbeeld mentale gezondheid. Ook moet de focus meer naar 21e eeuwse vaardigheden (kijk bijvoorbeeld naar Denk & Doe-lab). Anders dan onze wiskundedocenten ons vroeger vertelden lopen we tegenwoordig namelijk wél de hele dag met een rekenmachine in onze zak (en een encyclopedie, woordenboek en de rest van de bibliotheek trouwens 😉 ).

(Online) veiligheid
LieverLinks strijdt voor online en offline veiligheid. Te vaak wordt met algoritmes eerst op de kwetsbaarsten in de samenleving geëxperimenteerd. Waarom wordt er wel grootschalig geïnvesteerd in het opsporen van bijstandsfraude door (al dan niet discriminerende) algoritmes maar niet in het detecteren van witteboordencriminaliteit bij bijvoorbeeld  grote bedrijven?

Daarnaast hechten wij waarde aan de vrijheid om je door de publieke ruimte te bewegen zonder dat elke beweging geregistreerd en opgeslagen wordt. Camera’s met gezichtsherkenning en meer van dat soort technologieën op straat? Een no go voor ons! Ook het preventief fouilleren zien wij als een inbreuk op privacy, daarnaast is bewezen dat bij deze vorm van controleren stelselmatig etnisch geprofileerd wordt. LieverLinks wil het preventief fouilleren dan ook tot een minimum beperken.

Wij vinden het belangrijk dat we geweld en misdaad aanpakken waarvoor op dit moment te weinig verantwoording wordt afgelegd. Zoals het vernietigen van de natuur, het uitbuiten van werknemers en discriminatie door bedrijven en organisaties.

5 standpunten:

– Inclusiviteit vinden wij belangrijk. Racisme, validisme, seksisme of andere vormen van discriminatie en uitsluiting laten wij liever links liggen.

– Wij hebben duurzaamheid hoog op de agenda staan. Naast de grote onderwerpen rondom dit thema, willen wij bijvoorbeeld meer diervriendelijk groen in de gemeente.

– Jonge Nissewaarders hebben onze toekomst en moeten daarom meer betrokken worden bij het aantrekkelijk maken van de gemeente, zodat zij hier willen (blijven) wonen, recreëren en studeren. Wij pleiten daarom onder andere voor een HBO-opleiding binnen Nissewaard en een poppodium dat tevens dient als ontmoetingsplaats voor jongeren in het centrum van Spijkenisse.

– 21e eeuwse vaardigheden en zaken rondom mentaal welzijn zijn belangrijk, deze onderwerpen moeten al vanaf het basisonderwijs behandeld worden.

– Wij willen dat er weer een coffeeshop in Nissewaard mag vestigen.

Beeld/bericht: LieverLinks