#GR2022: Jong Nissewaard: frisse wind in de gemeenteraad

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 komen eraan! Maar waar moet je als inwoner van Nissewaard op 14, 15 of 16 maart op stemmen? Aan politieke partijen is gevraagd of zij u willen informeren met waar zij voor staan. In de periode naar 16 maart zullen de partijen u gaan laten zien wie zij zijn en waar ze voor staan. De partijen schrijven zelf het bericht. Vandaag de eerste door de nieuwe politieke partij Jong Nissewaard.

Partij Jong Nissewaard is een van de nieuwkomers bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart. De partij is ontstaan vanuit het idee dat jongeren niet goed genoeg vertegenwoordigd worden in de lokale politiek. Dit, terwijl er juist nu veel onderwerpen zijn die vooral de jongere doelgroep aangaan. Zo vermindert de veiligheid met name onder jongeren, zijn starters de dupe van een verslechterde woningmarkt en leiden bezuinigingen op de jeugdzorg tot mentale problemen. Jong Nissewaard brengt een vernieuwende en toekomstgerichte kijk op de politiek, waarbij één vraag centraal staat: ‘Hoe staat Nissewaard er over 30 à 40 jaar voor?’

Veiligheid
De afgelopen jaren hebben er veel steekincidenten plaatsgevonden onder jongeren. Dit vraagt om een aanpak die meer gericht is op deze doelgroep. Dat betekent dus niet het uitdelen van boetes die vooral de ouders raken, of de focus leggen op cameratoezicht, waardoor het probleem zich verplaatst. De belangrijkste maatregelen om de veiligheid te verbeteren, zijn preventieve maatregelen. Hiermee worden de oorzaken van (jeugd)criminaliteit aangepakt.

Kansengelijkheid bevorderen
Het is belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft, zowel op de arbeidsmarkt als in het mee kunnen doen met sportieve en culturele activiteiten. Daarom willen wij een Jongerenpunt oprichten om het sociaaleconomisch vangnet uit te breiden. Dit is een laagdrempelige plek waar jongeren ondersteuning kunnen zoeken bij het vinden van werk, stages en opleidingen. Verder willen wij dat de gemeente aanhaakt bij het Volwassenenfonds. Met dit fonds wordt het ook voor volwassenen mogelijk om bij gebrek aan financiële middelen deel te nemen aan sport en cultuur.

Woningmarkt
Starters en mensen met een laag inkomen zijn de dupe van lange wachttijden en hoge prijzen op de woningmarkt. Er zijn op het moment verschillende initiatieven in Nederland voor het maken van betaalbare woningen met een korte bouwtijd. Jong Nissewaard haalt dergelijke initiatieven, zoals Startblock, graag naar de gemeente. Op deze manier hebben we op relatief korte termijn betaalbare en duurzame woningen voor starters en minima.

Centrum Spijkenisse
Een van de grootste problemen in Nissewaard is de leegstand in het centrum van Spijkenisse, als gevolg van de leegloop van ondernemingen. Hierdoor krijgt het centrum een slechtere toeloop. Daarom wil Jong Nissewaard een herinrichting verwezenlijken (zie afbeelding). Daarnaast zijn er veel meer economische zaken die voor Nissewaard van groot belang zijn, zoals de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Er liggen grote kansen voor Nissewaard om te investeren in duurzame transities.

Visualisatie herinrichting Centrum

Samen met de inwoners
Jong Nissewaard stelt de inwoners centraal. Het is belangrijk dat zij een grote invloed hebben op de politieke agenda. Op lokaal niveau is dit bovendien goed te verwezenlijken. Daarom gaat de jongerenpartij veel de straat op om wijkbezoeken te doen en met inwoners in gesprek te gaan. Op deze manier kunnen er concrete plannen uitgewerkt worden in samenwerking met de mensen die er uiteindelijk mee te maken krijgen. Ook wil de partij lokale raadgevende referenda invoeren.

Wijkbezoek in de Dreven

Niet alleen voor jongeren
Hoewel de naam anders doet vermoeden, is het programma van Jong Nissewaard niet leeftijdsgebonden. Er staan namelijk ideeën in voor iedere inwoner. Zo wil de partij ook gratis OV voor AOW’ers en structureel meer geld voor ouderenzorg vanuit het Rijk. Zowel jongeren als ouderen willen op lange termijn blijven genieten van de mooie gemeente. Een jongerenpartij in de raad is dus belangrijk, om zo een toekomstgerichte, maar wel concrete visie te bieden.

Meer dan Spijkenisse
Vaak wordt vergeten dat Nissewaard meer dan Spijkenisse is. Jong Nissewaard kijkt goed naar de behoeften van de kernen. Zo wil de partij meer elektrische laadpalen, met name in de kernen Geervliet, Abbenbroek en Simonshaven waar maar 0 tot 2 openbare laadpunten te vinden zijn. Ook moeten er meer buitensportvoorzieningen gerealiseerd worden in de kernen, zodat iedereen deel kan nemen aan sportieve activiteiten zonder zich daarvoor aan te moeten sluiten bij een vereniging. Bij cultuurparticipatie zouden de kernen wat Jong Nissewaard betreft centraal moeten staan. Concreet zou dit bijvoorbeeld betekenen dat culturele basisschool uitjes vanuit Spijkenisse naar de dorpen gaan.

Visie is belangrijk
Zoals u heeft kunnen lezen, staat Nissewaard voor een aantal grote uitdagingen. Dit vraagt om visie, iets wat de afgelopen jaren ontbrak. Bij veel plannen wordt er namelijk onvoldoende gekeken naar de lange termijn. Jong Nissewaard wil dit anders doen. Jongeren zijn de toekomst en daar moeten we nu aan gaan werken. Ook behoefte aan een nieuwe, maar wel concrete koers? Stem dan 14 t/m 16 maart Lijst 9, Partij Jong Nissewaard!

Meer zien van Jong Nissewaard? Zie dan de introductievideo van de partij. Of volg Jong Nissewaard op Facebook en Instagram.

Link naar Facebook: https://www.facebook.com/PartijJongNissewaard
Link naar Instagram: https://www.instagram.com/jongnissewaard/