Partners werken samen aan compacter stadscentrum Spijkenisse

De gemeente Nissewaard, de vastgoedeigenaren en de ondernemers in het stadscentrum van Spijkenisse gaan samenwerken aan een compacter winkelgebied met meerdere functies en ruimte voor nieuwe initiatieven. Dat hebben zij vastgelegd in een koersdocument dat de doelen voor de komende jaren richting geeft. Het stadscentrum krijgt daarbij de aandacht die het nodig heeft om uit te groeien tot een gebied waar het behalve fijn winkelen ook prettig is om te verblijven. Daardoor wint het gebied aan betekenis voor de inwoners van Nissewaard.

Sinds 2008 toen de bankencrisis uitbrak, is de wereld van de retail drastisch veranderd. De internetverkopen zijn sindsdien enorm toegenomen. De coronacrisis heeft die tendens nog eens extra versterkt. Dat heeft grote gevolgen gehad voor de traditionele manier waarop consumenten  winkelen en inkopen doen. De gemeente, de vastgoedeigenaren en de ondernemers die in het centrum aangesloten zijn bij de Bedrijven Investeringszone (BIZ), moeten inspelen op deze landelijke trend. Overigens hebben wijkwinkelcentra hier nauwelijks last van gehad, omdat daar het winkelaanbod veelal uit essentiële winkels bestaat.

Compact centrum
In de herijking van de meerjarenvisie uit 2018 werd de vergroening en vermindering van winkelruimte in het centrum al genoemd. De sloop van het Kolkplein voor woningbouw is de eerste aanzet hiertoe geweest. Een van de andere projecten die op stapel staan, is de ombouw van de winkelpanden in de Noordpassage naar woningen. De ondernemers die daar zijn verdwenen hebben inmiddels voor het grootste deel een nieuwe plek gevonden in panden elders in het centrum en in de Kopspijker die nagenoeg weer helemaal gevuld is. Wethouder Léon Soeterboek heeft ook oog voor de toekomst: “Als je als centrum toekomstbestendig wilt blijven, moet je ook blijven bewegen. Het werk is nooit over.”

Samenwerken
De genoemde ontwikkelingen en problemen van winkel- en stadscentra doen zich in het hele land voor. Dat kan de gemeente niet alleen oplossen. Daarvoor heeft zij de medewerking nodig van de ondernemers en de vastgoedeigenaren. Léon Nieuwenhuijzen is de eigenaar van de Kopspijker: “Het is prettig om als vastgoedeigenaar samen te werken met de gemeente en de winkeliers. Door de korte lijntjes kun je snel met elkaar schakelen over nieuwe initiatieven, over aanvragen van nieuwe ondernemers die zich melden. Zo kun je de kwaliteit van je winkelaanbod en van het centrum in z’n geheel verbeteren. Daar spinnen we allemaal garen bij.” De samenwerking is ook anderen opgevallen: “De manier waarop Nissewaard dit samen met ondernemers en vastgoedeigenaren vorm geeft, is ook het provinciebestuur opgevallen. Dat ziet Nissewaard als voorbeeld voor andere gemeenten en komt daarom in maart kijken hoe we dat hier met elkaar doen.”

Eén eigenaar
Voor de gemeente is het ook prettig om bijvoorbeeld voor de Kopspijker met één eigenaar samen te werken. Wethouder Soeterboek: “Waar we in andere delen van het centrum met veel verschillende eigenaren te maken hebben, zie je in het geval van de Kopspijker dat we in relatief korte tijd de leegstand die er heerste, nu bijna met elkaar hebben weggewerkt. Een dergelijke werkwijze is prettig en geeft slagkracht. Zeker met de koers die we met elkaar hebben uitgezet.”

BIZ-overeenkomst verlengd
Door de overeenkomst met de BIZ voor het stadscentrum met vijf jaar te verlengen weet de gemeente zich ook verzekerd van een goede gesprekspartner namens de ondernemers in het gebied. Voorzitter van de BIZ, Rob Vester, is blij met de samenwerking en de plannen: “Het is uniek dat de gemeente Nissewaarde samen met ondernemers en eigenaren een traject voor een nieuw perspectief in het centrum van Spijkenisse is gestart. Minder (mode)retail, minder non food en minder kantoren, maar meer beleving voor de consument. En met de ombouw van winkels naar (zorg)woningen en meer verschillende functies in het centrum, is de levendigheid gewaarborgd.”

Projecten
Een aantal projecten is gestart, zoals de sloop van het Kolkplein voor woningen en de veranderingen in de Noord- en Zuidpassage. Maar er staan er nog een aantal op stapel. De drie partners gaan zich ook buigen over de verbinding tussen het Uitplein en de Nieuwstraat die nu bestaat uit een (rol)trap en een lift. Met het verdwijnen van de leegstand in de Kopspijker is het daar nog niet klaar. Er wordt gekeken naar de haalbaarheid van een verbinding met het gebied van de Oude Haven. Ook nemen de partners andere delen van het centrum onder de loep, zoals het deel tussen de Breestoep tegenover het Centrum voor de Kunsten en de brug naar het ABC-complex, de Oude Haven en het ABC-complex zelf. Bovendien zijn er ontwikkelingen rondom het centrum die hun invloed gaan hebben op de levendigheid en het aantal bezoekers. Daarbij moet gedacht worden aan de bouw van de wijk De Haven, het Posthuys aan de Marrewijklaan en de genoemde woningbouw aan het Kolkplein.

Bericht: Gemeente Nissewaard, Beeld: Spieke Media