Vuurwerkinleveractie voor Nissewaard in Hoogvliet

Ook dit jaar geldt in Nederland een vuurwerkverbod en is de landelijke verkoop van consumentenvuurwerk aan banden gelegd. Het kopen van consumentenvuurwerk mag niet en ook het in bezit hebben en afsteken is verboden. Daarom houdt de gemeente Rotterdam weer een aantal inleverdagen voor vuurwerk. Nissewaard doet ook mee aan de actie.

Nissewaarders die nog vuurwerk hebben kunnen dit op woensdag 22 december inleveren in Hoogvliet. Dit kan tussen 09.00-12.00 uur, Middenbaan Noord, tegenover het politiebureau nr. 63. Dit geldt voor vuurwerk tot maximaal 25 kilo per persoon.

Veilig vervoeren
Een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf is op de geselecteerde locaties en tijdstippen aanwezig om het vuurwerk op een veilige manier in te nemen. Zij zullen het ook verpakken en het vervoer, de opslag en uiteindelijk de vernietiging van het vuurwerk organiseren. Bij iedere locatie is een afvaardiging van de politie aanwezig. Ook zijn er medewerkers van Stadsbeheer aanwezig.

Straffeloos
Het vuurwerk dat per 1 december 2020 is verboden (knalvuurwerk, vuurpijlen, enkelschotsbuizen), kan straffeloos worden ingeleverd bij maximaal 25 kilo. Wordt vuurwerk ingeleverd dat ook vòòr 1 december 2020 verboden was (bijvoorbeeld professioneel vuurwerk zoals een cobra, een shell of zelfgemaakt vuurwerk), wordt altijd proces-verbaal opgemaakt en wordt de zaak voorgelegd aan het Functioneel Parket (meerderjarigen) of de Arrondissementsparketten (minderjarigen).

Vuurwerkverbod
De verkoop, bezitten en het afsteken van vuurwerk wordt net als vorig jaar de komende jaarwisseling verboden. Dit om een extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners als gevolg van COVID-19 zo veel mogelijk te voorkomen.

Bericht: Gemeente Nissewaard, beeld: Pixabay