Voorbereidingen voor drugsproductie ontdekt tijdens controle

Tijdens een controle op een bedrijventerrein zijn materialen aangetroffen die gebruikt worden voor de productie en verhandeling van hard- en softdrugs. De controle werd gedaan door de BOA’s van de gemeente, het ROBT (regionaal team met boa’s en toezichthouders), de douane, Inspectie SZW, DCMR, Stedin en de politie.

De controle werd uitgevoerd op verschillende bedrijventerreinen. Er werden 15 bedrijven gecontroleerd. Het doel van deze integrale controle was om ondermijnende criminaliteit aan het licht te brengen en tegen te gaan. Over het algemeen hadden de gecontroleerde bedrijven hun zaken goed op orde. Bij een aantal zijn kleine misstanden geconstateerd die opgepakt zullen worden.

Bij één bedrijf zijn zogenaamde voorbereidingshandelingen geconstateerd voor het produceren en verhandelen van hard- en softdrugs. Ook zijn daar kleine hoeveelheden hard- en softdrugs aangetroffen. Verder werd een voertuig aangetroffen met een verborgen ruimte. De eigenaar van het bedrijf is door de politie meegenomen voor verder verhoor. De burgemeester zal zich op basis van de rapportage van de politie, beraden over eventuele bestuurlijke maatregelen.

Beeld: Gemeente Nissewaard

Wat kunt u zelf doen?
Heeft u een vermoeden van ondermijnende criminaliteit in uw buurt, dan kunt u dat anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem via tel. 0800-7000 of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl. Ook kunt u melding doen bij uw wijkagent. Kijk op www.politie.nl bij ‘mijn buurt’ voor een overzicht van wijkagenten in Nissewaard.

Voor meer informatie over ondermijnende criminaliteit en de impact ervan op de maatschappij: www.nissewaard.nl/ondermijning.

Bericht: Gemeente Nissewaard | Beeld boven: JBMedia – Archieffoto van een drugslab