Gemeente voert controle uit op leegstaande woningen

Vanaf 2 november 2021 voert de gemeente Nissewaard een adresonderzoek uit onder woningen binnen de gemeente, die volgens de administratie leegstaan. Deze leegstandscontrole duurt 6 tot 8 weken. De controleurs hebben een legitimatiebewijs met pasfoto.

Doel is te controleren of gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) kloppen. In sommige gevallen blijkt een leegstaande woning namelijk toch bewoond. Het onderzoek kan gevolgen hebben voor mensen die een woning wonen die in de BRP als ‘leeg’ staat geregistreerd. Als een woning tijdens een huisbezoek een bewoonde indruk maakt en de bewoners zijn niet thuis, laat de controleur een brief achter met een formulier ‘Aangifte vestiging/verhuizing in gemeente Nissewaard’. De betreffende personen dienen binnen twee weken na dagtekening van de brief te reageren.

Het niet ingeschreven staan in de BRP op het juiste woonadres, heeft invloed op de verstrekking van overheidsvoorzieningen. Het onderzoek en de controles moeten leiden tot betrouwbare gegevens in de gemeentelijke administratie en een actueel overzicht van leegstaande woningen.

Vragen?
Neem contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente als u vragen heeft over de leegstandscontrole. U kunt bellen naar telefoonnummer: 140181. Of u stuurt een e-mail naar [email protected].