Demissionair minister Barbara Visser op werkbezoek op Voorne Putten over bereikbaarheidsproblematiek

Demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat bracht maandag een werkbezoek aan Voorne Putten over de bereikbaarheidsproblematiek in de regio. De vier gemeenten op het eiland hebben het afgelopen jaar samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Provincie Zuid-Holland en het Rijk een plan opgesteld om de bereikbaarheid voor het eiland te verbeteren. Het is de bedoeling dat er bij het eerstkomende Bestuurlijk Overleg MIRT van het Rijk formeel groen licht wordt gegeven om aan de uitvoering van het plan te kunnen beginnen.

De bereikbaarheid van Voorne Putten staat onder druk. De slechte bereikbaarheid remt de ontwikkeling in de brede regio, onder andere op het gebied van wonen, werk en bedrijvigheid. Daarnaast staat de bereikbaarheid van het naastgelegen havengebied ook onder druk. Een groot deel van de mensen die werken in de grootste haven van Europa wonen in de directe omgeving van de haven, en dus op Voorne Putten. Het Rijk en de regio hebben daarom in november 2020 afgesproken onderzoek te doen naar opties voor verbetering.

Bezoek minister
Demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat bracht vandaag een bezoek aan Voorne Putten om over de problematiek en het gezamenlijk opgestelde pakket aan maatregelen in gesprek te gaan met direct betrokkenen. De minister werd ontvangen door wethouder Igor Bal (Nissewaard), burgemeester Foort van Oosten (Nissewaard), Peter Schop (Hellevoetsluis), Robert van der Kooi (Brielle) en burgemeester Gregor Rensen (Brielle). Namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag was bestuurder Pieter Varekamp aanwezig. Samen met de minister brachten zij onder andere een bezoek aan De Rijke Group, waar CEO Kees de Rijke vertelde hoe een betere bereikbaarheid leidt tot een beter vestigingsklimaat en kansen voor ondernemers.

Overeenstemming over maatregelenpakket
De gemeenten op Voorne Putten (Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) hebben samen met het Rijk en de MRDH onderzocht welke maatregelen noodzakelijk en het meest effectief zijn om de bereikbaarheid van het eiland en havengebied te verbeteren. De samenwerkende partijen hebben inmiddels geld beschikbaar voor het opgestelde pakket aan maatregelen. Wethouder Bal: “Er is ruimte voor 10.000 nieuwe woningen en duizenden extra banen op het eiland. Om deze kansen te verzilveren is het super belangrijk om de bereikbaarheid te verbeteren en de overlast van files en brugopeningen en –storingen te verminderen. Maar dat kan alleen als de bereikbaarheid verbetert. Economie en inwoners hebben nu al veel last van files en de vertragingen nemen alleen maar toe door het aantal brugopeningen en storingen aan bruggen. Groen licht voor de volgende fase in het MITR-proces is dus urgent.”

In aanloop naar het BO MIRT, dat staat voor Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, nodigt de regio politici uit om de problematiek rondom de bruggen en het wegennetwerk op Voorne Putten en het havengebied te laten zien. Zo werden eerder ook de Kamerleden van D66 en VVD in de regio ontvangen. Zij volgden hetzelfde programma als de minister.

Bericht: Gemeente Nissewaard, Beeld: Spieke Media