Waterland krijgt natuurspeeltuin uit opbrengst gasboringen

De wijk Waterland in Spijkenisse krijgt een nieuwe natuurspeeltuin. Tijdens de raadsvergadering van 30 juni stemde de raad unaniem in met een begrotingswijziging om dit mogelijk te maken. Er komt nu honderdduizend euro ter beschikking voor de aanleg van deze natuurspeeltuin in Park Waterland.

Al sinds 2006 wint de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gas uit drie verschillende kleine gasvelden in Spijkenisse. In 2020 kwam daar een vierde, kleinschalig veld bij in Waterland waarvan, net als de andere drie velden, de gaswinning bijna is voltooid. Het college van B&W heeft zich toen hard gemaakt voor een maatschappelijke investering van de NAM.

“Gemeente Nissewaard vindt het niet meer dan redelijk dat een deel van de opbrengsten van de gasboringen ten goede komt van de plek waar de boringen daadwerkelijk plaatsvinden“, licht wethouder Duurzaamheid, Igor Bal toe. “We zijn dan ook blij dat de NAM een maatschappelijke investering van honderdduizend euro heeft toegezegd voor Waterland en dat de raad ook haar goedkeuring aan de bestemming van deze zogenoemde NAM-gelden geeft.”

Samen met de wijk
Het is de bedoeling dat de natuurspeeltuin in het begin van 2022 in gebruik genomen kan worden. “De eerstvolgende stap is het in kaart brengen van de wensen van met name de jeugdige wijkbewoners”, vervolgt Bal. “We zijn benieuwd wat zij graag willen terugzien in de natuurspeeltuin. Binnenkort stellen we een projectleider aan die de aanleg van de natuurspeeltuin in goede banen gaat leiden, inclusief het in dit najaar opstarten van het participatieproces met de belanghebbenden.” 

Ook speeltuin voor Vlinderveen
Met de NAM-gelden kan wellicht ook een andere wens in vervulling gaan voor de wijk Waterland. Als er ruimte is in het budget, komt er ook een kleine natuurspeeltuin nabij de Vlinderveen in park De Eendenkooi. “Dat zou helemaal ideaal zijn als dat ook meteen lukt. We bekijken dit in samenhang met de voorlopige ideeën voor de bredere kwaliteitsimpuls die we heel graag voor met name de buurten Vlinderveen en Slakkenveel in Waterland zouden willen”, zegt Bal tot besluit.

Beeld: Pixabay